(S) vill förbättra vårdcentralerna

Den som mår dåligt ska aldrig behöva fastna i långa telefonköer eller ha svårt att nå sin vårdcentral. För vårdcentralerna ska bli mer lättillgängliga vill vi Socialdemokrater se en rad förbättringar och mer personal. För oss är det tydligt att resurser till mer personal i vården behöver gå före stora skattesänkningar.

År av moderatstyre har satt sina spår. I den nationella patientenkäten placerar sig Östergötland inte bara sämre än rikssnittet generellt, i vårt län finns även en av de vårdcentraler som får allra sämst resultat i hela landet. För att komma till bukt med problemen vill socialdemokraterna satsa på vårdcentralerna.

Om tiderna på den egna vårdcentralen är slut för dagen och det inte finns några bokningsbara tider tillgängliga vill vi att man ska få boka besökstid på valfri vårdcentral i hela länet. Ibland är det viktigaste att få en tid hos en sjuksköterska eller läkare snabbt, inte på vilken vårdcentral det sker på.

Det ska vara möjligt att boka telefontid, inte enbart en dag i taget som i dagsläget, utan flera dagar i förväg. På så sätt minskas risken för att den som försöker nå vården möts av meddelandet att dagens telefontider är slut. Dagens rutin leder till onödig frustration och administration.

En fortsatt utveckling av E- tjänster ska göra det möjligt för patienten att får större inflytande och insyn i planeringen av sin vård. Det kan exempelvis handla om att välja tid för ett återbesök eller en behandling på nätet. Vår utgångpunkt är helt enkelt att vården ska organiseras på ett sådant sätt att det underlättar för patienter och medborgare att planera sin vardag.

Alla vårdcentraler ska ha mandat att själva hitta lokala lösningar. Vi vill låta proffsen vara proffs och tror att det blir bäst när vårdens medarbetare har mandatet att hitta lösningar som passar de listade patienternas behov och önskemål. Det kan gälla öppettider och olika typer av öppna mottagningar. Tillsammans med patienter och sjukvårdens personal vill vi utveckla Östergötlands vårdcentraler till de bästa i Sverige.

Christoffer Bernsköld, (S) oppositionslandstingsråd