• Karin Lindgren tror på "En ingång". Foto: Tommy Pettersson

"En ingång" kan leda till framgång

"En ingång" är ett samverkansprojekt mellan flera olika myndigheter. Bakom detta står Linköpings kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och region Östergötland. Finansiär är samordningsförbundet centrala Östergötland.

Här är dörren alltid öppen, berättar projektledaren Anja Almberg som finns med när "En ingång" presenteras för första gången. Verksamheten har varit igång sedan i januari men det tar tid att få allt på plats när flera myndigheter ska samverka. Det finns både praktikaliteter såväl som juridiska hinder att övervinna men nu ska det mesta vara klappat och klart.

Unga vuxna

– Det här är en verksamhet som vänder sig till ungdomar i åldern 16 till 29 år, inleder projektägaren Karin Lindgren och fortsätter med att berätta att alla ska känna sig välkomna men att det inte är en fritidsgård. Hit kan man komma med frågor och bekymmer som man har kring sina myndighetskontakter, när man kanske upplever att man knuffas runt till olika myndigheter. Är man då själv lite tilltufsad kan man kanske uppleva lite obehag när man ska besöka en myndighet.

Sida vid sida tillsammans hjälps de åt

– Här sitter det personal från försäkringskassan, arbetsförmedlingen och sociala instanser och man finns här vägg i vägg. Kontaktvägarna blir både kortare och enklare är meningen. Meningen är att myndigheterna kommer till individen i stället för tvärtom, för att slippa upprepa sin historia gång på gång. Det kan verkligen inte vara menat att det ska fungera på det sättet, menar Karin Lindgren.

Finansiären bakom projektet är samordningsförbundet i centrala Östergötland som går in med sex och en halv miljon. Samtliga berörda myndigheter går in med en årsarbetare och projektet löper över tre år. Med "En ingång" finns även universitetet med i form av docenten Christan Ståhl som, tillsammans med en doktorand, ska följa projektet och senare utvärdera det.

Långa väntetider

– De väntetider som kan uppstå, särskilt då om en myndighet ska invänta en annan, kan ibland vara förödande, menar Karin Lindgren vidare och berättar att det finns liknande verksamheter på flera ställen i landet. I Umeå har denna typ av verksamhet varit så framgångsrik att den numera är permanent. Något som de inblandade i "En ingång" självklart hoppas på ska hända här i Linköping också.

– Det här är ett projekt som nog kan göra skillnad för många av dem som annars riskerar att knuffas runt bland olika myndigheter under allt för lång tid, avslutar Karin Lindgren.