• Museichefen Olof Hermelin hälsade besökarna välkomna till kulturarvsdagen tillsammans med Kulturarv Östergötlands verksamhetssamordnare Anja Praesto och teknikutvecklaren Janne Boman. Foto: Dennis Petersson
  • Det var en heldag med kulturarvet i fokus på Östergötlands museum. Foto: Dennis Petersson
  • "Resurserna för att vårda kulturarvet blir mindre, men intresset för vår historia är större", säger Anja Praesto. Foto: Dennis Petersson
  • Arkelogen Ann-Charlott Feldt var en av föreläsarna under dagen. Hon gjorde en djupdykning på Linköpings medeltida biskopsgård. Foto: Dennis Petersson

"Ett större intresse för vår historia"

Kulturarvsdagen med kåldolmar, köksavfall och bakelser

2016 har varit ett år då maten stått i fokus. Kulturarv Östergötland har haft ett regionalt tema som med föreläsningar, seminarier och utställningar belyst människans föda och dess historia. Därför kanske det inte var så konstigt att den sedvanliga kulturarvsdagen på Östergötlands museum innehöll allt från kåldolmar till köksavfall och bakelser. – Man behöver dela kunskap med varandra, säger museichefen Olof Hermelin.

Ideella och professionella krafter som aktivt jobbar för att bevara det östgötska kulturarvet travade in på Östergötlands museum under förra veckan. Vissa skulle föreläsa, andra skulle lyssna, ta till sig kunskap och få motivation till sitt fortsatta arbete. Varför samlades de då i Linköping? Jo, det hade nämligen blivit dags för kulturarvsdagen.

– Vi har haft som tradition under ett antal år att ha två kulturarvsdagar varje år, en som alltid är förlagd här på museet, och en som håller till på en annan plats någonstans i Östergötland. Det är ett sätt att samla alla som jobbar för att bevara det värdefulla kulturarvet, säger museichefen Olof Hermelin och fortsätter:

– Det finns så få träffpunkter för oss annars. Nästan alla av oss jobbar ju enbart med vårt specifika ämne och behöver en arena för att komma ut och berätta om det arbete vi har åstadkommit. Man behöver dela kunskapen med varandra, och det här är ett sätt för att göra det.

Regionalt tema

Den regionala verksamheten Kulturarv Östergötland har haft ett mattema under det gångna året, därför hade flera programpunkter en anknytning till ämnet. Siv Johansson från Lantbruksmuseet Ljusfallshammar berättade om kåldolmens historia samtidigt som Ann-Charlott Feldt, arkeolog på Östergötlands museum, föreläste om de upptäckter som gjorts på Linköpings medeltida biskopsgård.

– Vi har tittat på vilka ben och matrester som vi har hittat i golvlagren och i olika gropar i anslutning till slottet. Tack vare det kan vi se vad man har ätit där, det har varit rådjur, väldigt mycket fisk och en hel del fågel. I mitt föredrag på 2o minuter går jag från mitten av 1100-talet till den tidpunkt då Gustav Vasa bygger ett nytt kök, så det är en riktig djupdykning, säger Ann-Charlott Feldt.

Upplevelsemiljöer

Hur mår då kulturarvet i Östergötland? Arrangörerna med Olof Hermelin och verksamhetssamordnaren Anja Praesto säger så här: 

– Ur ett perspektiv, när det gäller medlen för att bevara kulturarvet, så har de varit stillastående under en längre period, samtidigt som kostnader för hantverkare och andra aktörer har ökat. De statliga bidragen står tyvärr still och behöver nog öka om vi ska klara av vården för vårt gemensamma kulturarv, säger Hermelin. 

– Om man tittar på produkten så är det ju bland annat hembygdsgårdar, kyrkor och museer där man kan ta del av kulturarvet. För oss är de platserna attraktioner, upplevelseplatser. Man kanske inte tänker på att ett arkiv kan vara en upplevelsemiljö, men så är det ju för de som forskar. Resurserna för att vårda kulturarvet blir mindre, men intresset för vår historia är större, avslutar Praesto.