• Malin Wändel Persson, ordförande för Företagarna Linköping, och Rolf Eklund, före detta ordförande.Foto: Emma Taube Sjöstedt

”Företagsklimatet är gynnsamt”

Företagarna Linköping jobbar för att förbättra företagsklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

– Näringslivskontoret är ett smörjmedel men de skapar inte jobben. Företagsklimatet är gynnsamt för att Linköping växer som stad, säger Rolf Eklund, före detta ordförande för Företagarna Linköping.

Företagarna finns i hela Sverige med 18 regionkontor och ungefär 260 lokalföreningar och mötesplatser. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarna arbetar politiskt för att förbättra villkoren för ägarledda företag. De driver företagarpolitiska frågor genom att presentera fakta, analyser och egna undersökningar.

–Det är spännande nu när vi har haft ett val. Vissa frågor har vi drivit före valet, som några partier har ställt sig positiva till. Det som vi har drivit hårt är sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar. Ungdomsarbetslösheten måste gå ner, menar Rolf Eklund.

Kollektivavtal

Rolf Eklund säger att en fråga som är stor nu är den offentliga upphandlingen.

–Vissa partier vill att vi ska ha kollektivavtal, det har vi svårt att ställa upp på. Vi är inte mot kollektivavtal, men det ska inte stå att en offentlig upphandling ska bygga på att ett företag ska ha kollektivavtal.

150 år

Den 23 januari 2015 har Företagarna Linköping 150-årsjubileum. Det kommer att bjudas på jubileumslunch och Gunnar Elfström, före detta stadsarkivarie, kåserar om Företagarna Linköpings historia. Det kommer även en hemlig gäst.

–Om man ser ur ett 150-årsperspektiv så har alla politiska partier börjat förstå att fyra av fem jobb kommer genom småföretagande, vilket inte har varit givet tidigare. Men när besluten tas i riksdagen så är det inte baserat på den kunskapen, säger Rolf Eklund.