"Höstens konsthändelse"

En re-union med östgötakonstnärer

​I helgen anordnas en vernissage som har valts att kallas "Höstens konsthändelse". Då sammanstrålar fyra unga lovande Östgötakonstnärer i Linköping för en gemensam utställning på Galleri Sander.

Samtliga är från Östergötland och de träffades och lärde känna varandra på Lunnevads Folkhögskola under åren 2008/2009. Därefter följdes de åt och gick Konst och Designhögskolan i Bergen, Norge innan de fortsatte sina karriärer på varsitt håll.

Denna re-union består av:

Kajsa Håkansson Bolve, som efter sin BFA (Bachelor of Fine Art) i Bergen fortsatte sina studier vid Sint-Lucas University College of Fin Art & Design i Bryssel där hon sedan stannade kvar och verkade som fri konstnär till i somras då hon flyttade till Stockholm där hon nu bor och verkar som konstnär.

Linda Samuelsson, som efter sin BFA i Bergen, gick under 2017 in som projektstudent vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, nu bor och studerar hon på sin Master of Fine Art vid Konsthögskolan i Umeå och blir klar våren 2019.

Johan Melander som studerar nu på Masterprogrammet i Fri Konst vid Akademin Valand i Göteborg och blir klar våren 2018.

Jonas Malmberg tog sin Master of Fine Art i juni detta år och har nu flyttat till Skåne för att jobba som fri konstnär i Malmö och Köpenhamn.