”Majoriteten särbehandlar Leanlink”

Oppositionen ryter ifrån

Oppositionen anser att majoriteten särbehandlar Leanlink då de överskrider den genomsnittliga vårddygnsersättningen med flera miljoner kronor per år.
I våras valde majoriteten att, utan konkurrensupphandling, lägga ansvaret för verksamheten på Sandrinoparken hos kommunens egen organisation Leanlink. Då budgeterades priset per vårddygn, som för alla utförare, enligt kommunens genomsnittliga vårddygnsersättning för alla demensboenden. Men enligt oppositionen överskrider majoriteten ersättningen, en höjning som totalt utgör flera miljoner kronor per år.
– Pengar som skulle kunna användas inom andra områden, exempelvis rehab-insatser, anser Hans Eneroth som är ledamot för äldrenämnden.

”Ska behandlas lika”

– Vi kan inte ställa oss bakom en sådan särbehandling. 
Alla utförare inom äldreomsorgen ska behandlas lika i Linköpings kommun, säger Fredrik Lundén, vice ordförande för äldrenämnden, och poängterar att han inte kritiserar Leanlink som utförare, utan majoritetens agerande.

Betalar för möbler

Oppositionen anser att det nya avtalet skiljer sig från det tidigare genom att det inte är samma tydlighet i kravställandet och att avtalstiden är lägre än vad som brukar beviljas. 
Dessutom betalar äldrenämnden för vårdsängar och möbler i gemensamma utrymmen.
– En ersättning var sedan tidigare budgeterad och majoriteten borde kunna visa på vilket mervärde som generas av den faktiska höjningen, säger Fredrik Topplund, ledamot för äldrenämnden.
Linköpings Tidning har försökt kontakta Eva Lindh, ordförande för äldrenämnden, utan framgång.