• Jacob Björneke och Ali Hajar tycker att det räcker nu. Foto: Patrik Ekström

”Nu räcker det” - S vill satsa på vården

Sämst i Sverige när det gäller vård och med åttio procent privata utförare. Så ser det ut för de äldre i Linköping och det är en bild som Socialdemokratrena inte gillar.

Socialdemokraterna kallade igår till pressträff i Stadshuset och detta med anledning av sitt upprop ”nu räcker det” med underrubriken ”dags för en värdig äldreomsorg”.

– Äldreomsorgen i linköping får inte bara minst resurser i vårt län utan i hela Sverige, slår Jacob Björneke, kommunalråd fast med bestämd röst och han fortsätter att berätta att Linköping ligger 28 procent under standardkostnaden för äldrevården i Sverige. Vilket då, enligt de siffror som Socialdemokraterna, presterar i sitt manifest för en bättre äldrevård i kommunen, är minst pengar per brukare i hela landet.

– Äldrevården i Linköping bedrivs till åttio procent av privata utförare och det kan man tycka är lite för stor övervikt. Vi skulle föredra att vi hade ett 50/50 förhållande och att de privata utförarna inte har vinst som sitt enda intresse, menar Jacob Björneke och får medhåll av partikollegan Ali Hajar, som är vice ordförande i äldrenämnden.

– Vi var med och drev igenom det här med utförarsystemet men att det skulle bli på det här sättet var inte det vi såg framför oss, säger Ali Hajar på sitt vänliga men bestämda sätt. Han utvecklar sitt resonemang tillsammans med Jacob Björeke som inte vill se riskkapitalbolag i vården utan seriösa bolag och nonprofit-organisationer bland dem som tar hand om kommunens åldringsvård.

Otillräcklig tillsyn

Den granskning som görs av de olika utförarna är också de otillräckliga och sker med för långa intervall. Det finns de vårdboende som inte haft besök på fyra, fem år, menar Ali Hajar som inte heller utesluter att det kan komma till uppsägningar av avtal med både en och två privata utförare inom en inte alltför avlägsen framtid.

Åker ut

– Vi står inför en generationsväxling när det kommer till personal på de olika vårdboendena. Vi behöver flera händer i vården, understryker Jacob Björneke och han pekar på flera åtgärder som Socialdemokraterna presenterat vid tidigare tillfällen. De handlar om trianeejobb för unga, extra tjänster istället för fas tre och utbildningsanställningar där man varvar utbildning och arbete.

– Sedan ska de som inte sköter sitt avtal bli diskvalificerade från att lägga nya anbud, avslutar Ali Hajar.