• Lars-Göran Bexell lämnar över namnunderskrifterna till landstingsledningen; Marie Morell, Per Larsson, Lasse Pettersson, Göran Gunnarsson, Anita Jernberger och längst till Höger Fredrik Sjöstrand. Insprängda i mitten Göran Landström och Bengt Ingemarsson från kampanjgruppen. Foto: Tommy Pettersson
  • Sveriges Radio var på plats och intervjuade landstingsrådet Fredrik Sjöstrand. Foto: Tommy Pettersson

1 100 namnunderskrifter lämnades in

Kampanjen för att rädda distriktssköterskemottagningarna i Rimforsa och Horn fortsätter oförtrutet och i nya former.

Förra veckan fick landstingsfullmäktige ta emot en delegation från kampanjgruppen ”Låt Kinda utvecklas” och med sig hade man hel 1 100 namnunderskrifter som man fått ihop på kort tid.

Kampen fortsätter

Politikerna i landstinget samlades igår för att mangla igenom en treårsbudget men man fick också något oväntat börja morgonen med att diskutera förutsättningarna för en fortsatt drift av distriktssköterskemottagningarna.

– Vi är här för att lämna över 1 100 namnunderskrifter för ett bevarande av distriktssköterskemottagningarna. Underskrifterna har vi fått in på knappt tre veckor till tidningen.

Vi hoppas att politikerna i landstinget tar upp frågan och prövar att omfördela pengar så att verksamhetschefen vid Kisa vårdcentral kan ompröva sitt beslut om nedläggning av mottagningen i Rimforsa och senare i Horn, säger en av initiativtagarna till ”Låt Kinda utvecklas” Lars-Göran Bexell och fortsätter.

– Det finns ett genuint missnöje med den fortsatta nedrustningen av vården i Kinda kommun det visar inte minst namninsamlingen och de reaktioner vi fått in till redaktionen de senaste veckorna. Vi hoppas nu att vi får ett politiskt besked innan valet i september.

Vart tog närsjukvården vägen?

Med i delegationen från Kinda var ansvarige utgivare och tillika vd i koncernen som driver bland annat Kinda – Posten och Vimmerby Tidning. Bengt Ingemarsson har erfarenhet från tidigare kampanjer. I början av 1990 –talet gick vår tidning i spetsen för att rädda järnvägen mellan Linköping och Kalmar.

Den gången samlades det in över 11 000 namnunderskrifter och man fick tillstånd en utredning som i slutskedet innebar att SJ fick ge med sig och plocka fram 800 miljoner kronor för att tågen skulle fortsatta att trafikera sträckan.

– Vad ska en lokaltidning göra om inte engagera sig för ortens framtida utveckling, säger Bengt Ingemarsson retoriskt och menar att ibland helgar ändamålen vilka medel man kan använda.

– Vi vill med den här kampanjen sprida information och kunskap till politikerna.

Vi vill få dem att inse faran i att utarma vården i småorterna och se konsekvenserna av att öka koncentrationen till storstäderna.

Låt landsbygden leva

Det är lätt att förstå att den specialiserade sjukvården, ofta med dyra apparater, behöver en viss centralisering för att utnyttja resurserna bättre.

Men att lägga ned vård vårdcentraler och distriktssjukvård är inte effektivt vare sig ekonomiskt eller ur ett förebyggande hälsoperspektiv.

Nu får vi se om politikerna i landstinget tar upp frågan på dagordningen innan valet. Kampanjen ”Låt Kinda Leva” kommer säkerligen att leva vidare och påminna om nödvändigheten att driva närsjukvård nära vårdtagarna.