• Länsstyrelsen Östergötland delar utLONA-bidrag. Foto: Tommy Pettersson

1,2 miljoner till naturvård

Nu är det klart att 13 olika natur- och friluftsprojekt får dela på 1,2 miljoner kronor i LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen). Däribland faunadepåer i Finspång, framtagande av en brandstrategi för Linköpings kommun och naturvårdsarbete i Ödeshög.
De så kallade LONA-pengarna är statsbidrag som Länsstyrelsen
Östergötland fördelar. Satsningen stödjer lokal och kommunal naturvård, och
syftar till att bidra med allt från information och kunskapsinsamling till
insatser för olika arter.

Nygamla ansökningar

– Målsättningen är att alla kommuner ska kunna ta del av
bidraget. Det ger ett välbehövligt extratillskott i naturvårdsarbetet.
I år är det extra roligt att flera kommuner som inte sökt
bidrag på länge nu har gjort det, säger naturvårdsdirektör Claes Svedlindh.
Under satsningens totalt tio år har cirka 21 miljoner kronor
delats ut till omkring 130 projekt i Östergötland.
I år får Valdemarsvik och Söderköpings kommuner tillsammans
med Norrköpings kommun ta fram en guide till värdefulla marina miljöer. Vadstena
kommun vill dessutom uppdatera sitt naturvårdsprogram för att kunna driva ett
aktivt naturvårdsarbete.
I år är det två föreningar som får bidrag för inventering av
sumpskogar i Linköping.
– Vi vill uppmuntra fler föreningar att se möjligheten med den
lokala naturvårdssatsningen. Genom LONA kan föreningar göra stor nytta i det
lokala naturvårdsarbetet och även små projekt kan bidra mycket, säger Emma
Hagström.