• Gunnar Gustavsson bygg- och miljönämndens ordförande. Foto: Stefan Ayache

1 500 avlopp är dåliga

I Linköpings kommun finns det 6000 mindre avlopp. Ungefär hälften av dem är inte inventerade. Vilket kan betyda att deras tillstånd och reningsförmåga inte fungerar ordentligt.

Cirka 1 500 av avloppen är dåliga och har en mycket begränsad reningseffekt enligt miljökontoret.

Ska reparera avloppen

Miljökontoret har undersökt läget när det gäller enskilda avloppsrör och har gjort en sammanställning för att kunna planera arbetet framöver.

– Vi ska titta på hur vi jobbar så vi jobbar effektivare och så det går fortare, säger Bygg- och miljönämndens ordförande Gunnar Gustafsson (MP).

– Miljökontoret räknar med att fixa avloppen de närmaste 10 åren med investeringar och tillsyn av de små avloppen om man får de resurser som deras budgetplan kräver. Det är svårt att gå framåt och snabbare än så går det inte kritiserar de. Det är bland annat beroende på att det är ett begränsat antal entreprenörer som kan ordna nya avlopp. Varje år tar Östersjön emot mer än 30 000 ton fosfor. En tredjedel av den fosfor som når fram till Östersjön kommer ifrån avlopp. Enskilda avloppsrör står för lika stor del som de kommunala reningsverket. 350000 små avlopp i Sverige är dåliga som bidrar med övergödning av sjöar och vattendrag.

Kontinuitet behövs

Efter att den kommunala inventeringen är klar så finns behov av regelbunden tillsyn av reningsverk och mer avancerade avlopp.

Reningsverken ska till synas var femte år och övriga avlopp var tjugonde år. För en regelbunden tillsyn så kommer sex tjänster per år behövas för att ta itu med alla dåliga avlopp och för att bevara en regelbunden tillsyn. En utökning med 2.5 till 6 tjänster begär Bygg och Miljönämnden i den kommande budgeten för att jobba med avloppsfrågor.

Det handlar om en dubblad ökning av resurser för att jobba med avloppsfrågor jämfört med de aktuella tre tjänsterna. Den regelbundna tillsynen behövs dessutom för att nya avlopp så småningom blir gamla och kan riskeras att bli dåliga. En underutvecklad tillsyn innebär att enskilda avlopp är en stor miljöbelastning. Vi får sämre djur och naturliv i våra vattendrag, menar bygg- och miljönämndens ordförande.

Stefan Ayache