• Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre och mark- och exploateringschef Bill Eriksson. Foto: Max Elofsson

1 500 bostäder vid Vallarondellen

På torsdagen presenterades de nya planerna som kommunen har runt Vallarondellen och Malmslättsvägen. Inom fem år kommer minst 1500 nya bostäder att ha börjat byggas.

– Vi ser ett stort bostadsbehov och det känns kul att utveckla staden och stärka området därikring, säger Elias Aguirre, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

År 2020 eller senast året efter ska byggandet vara igång. Främst är det lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Vallarondellen kommer inte längre att vara en rondell, i stället kommer det att bli en mindre korsning. Tanken bakom med att bygga längs Malmslättsvägen är för att binda samman stadsdelarna Västra Valla, Mjärdevi, Ostbrickan 2 och Vallastaden med innerstaden.

Sammanhållning

– I Ryd bor många studenter och vi tror att det här skulle leda till en mer sammanhållen stad. Alltså att studenterna blir mer integrerade och lättare kan röra sig mot Campus Valla, säger Elias Aguirre.

Inför planerna har samhällsbyggnadsnämnden haft Amiralsstaden i Malmö och Östra Sala backe i Uppsala som inspiration. Där har de samma mål att bygga nya bostäder längs mer trafikerade vägar inne i städerna.

Välkomnande entré

Idag passerar omkring 20 000 fordon Malmslättsvägen dagligen. I och med de här planerna så vill kommunen se allt fler som väljer vägen förbi Lambohov och Vallastaden som möjliga vägar till centrumområdet. Med andra ord så kommer Malmslättsvägen inte längre vara den naturliga infartsleden, varken under eller efter byggnationen. Det kommer också att bli en del förändringar för Vallarondellen. Elias Aguirre vill se en mer modern och välkomnande entré för bilister som kommer ifrån det hållet.

– För oss är det ingen tvekan om att det här kommer bli av, säger han.

Den 17 februari ska nämnden behandla ärendet och föreslås ge startbesked. Byggandet väntas ske i etapper under de närmaste åren.