• Carina Boberg, Peter Holmsten, Niklas Borg och Paul Lindvall samarbetar för att få in fler på arbetsmarknaden. Foto: Anna Ek

10 miljoner till arbetslösa

Kommunen satsar på extra utsatta grupper

Det går bra för Linköping som uppvisar rekordlåg arbetslöshet på 7,8 procent. Nu tas ett krafttag mot ungdomar och långtidsarbetslösa för att få in ännu fler i arbetslivet. Under 2014 och 2015 läggs fokus de som har svårt att få jobb.
– Vi ser en stark sysselsättningsökning, och arbetslösheten för i synnerhet ungdomar har minskat väldigt mycket. Näringslivet är starkt, inpendlingen hög och jobben fler. Trots det behöver vi ytterligare satsningar mot fler målgrupper som ska rustas för arbetslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall.
Fokuspersoner är främst unga vuxna utan slutförd gymnasieutbildning, arbetslösa med långvarigt bidragsberoende och personer med funktionsnedsättning. Alltså sådana som av tradition har svårt att hitta jobb.
Nödvändig satsning
Linköpings arbetsförmedlingschef Peter Holmsten ser att arbetslösheten har minskat med 0,9 procent jämfört med samma tid i fjol.
– Det är en i snudd på frapperande minskning vi ser i länet. Ungdomsarbetslösheten i Linköping är 13,6 procent – lägst i Östergötland. Man kan då fråga sig om satsningar som dessa är nödvändiga, och det är de. Dagens arbetsmarknad kommer inte alla till del, och vissa grupper fastnar i utanförskap. Det är jättekul att kunna sjösätta dessa projekt och växla över från ekonomiskt bistånd till anställning, säger han.
Projekt 100
I projekt 100 anställs hundra långvarigt biståndsberoende arbetslösa oavsett ålder. Det görs i nära samverkan mellan arbetsförmedlingen och socialförvaltningen med syfte att erbjuda dem arbete i stället för försörjningsstöd i upp till ett år.
Niklas Borg är ordförande i socialnämnden
– Vi har tidigare saknat bra insatser för den här sortens arbetsträning. Tanken är att de ska kunna gå vidare i en vanlig anställning efter ett år. Det är oerhört kul att kunna hjälpa dem att få en ordentlig chans till stöd och rader i sitt cv, säger han.
Utökning av sommarjobb
De hundra extra sommarjobben kommunen erbjöd i fjol föll väl ut. Det var en extrainsatt hjälp till gymnasieungdomar från familjer med långvariga biståndsstöd.
– I år utökar vi till 150 sådana platser utöver de 700 vi redan erbjuder. Det finns ett starkt social ansvar i att visa värdet av att tjäna egna pengar.
Korta ungdomsanställningar
En annan satsning är att ge unga en första arbetslivshetserfarenhet samtidigt som de har chans att läsa in sitt avgångsbetyg från gymnasiet.
Jobb- och kunskapstorget får i uppdrag att pröva korta deltidsanställningar i kombination med deltidsstudier för 60 ungdomar mellan 20 och 29 år. Detta ska ge motivation att slutföra sina studier.
– Vi ser att ungdomar och unga vuxna som inte slutfört sin gymnasiegång har det extra svårt – en grupp som är viktig att stärka upp av kommunen som är med och coachar.
Ytterligare en insats är att Svenska migrationscentret i samarbete med arbetsförmedlingen öppnar lokalkontor för att skapa jobb för personer med funktionsnedsättning. De tjugo personer som får en trygghetsanställning ska få syssla med digitalisering och arkivering inom centrets verksamhetsområde.
Kommunen skjuter till pengar från tidigare års överskott.