• Henrik Söderbring, förvaltningschef är nöjd. Foto: Tommy Pettersson

100 fastigheter byter elbolag

Innebär fortsatt låga elpriser

I takt med att marknaden avregleras jagar allt fler privatkunder kostnader genom att byta leverantör av elproduktionstjänster.

Även fastighetsägare har naturligtvis starka incitament för att hålla ned sina driftskostnader för hyresgästerna räkning.

Prispress

I förra veckan blev det klart att 100 fastigheter berördes när linköpingsföretaget Botrygg bytte leverantör av elproduktion på ett bräde. Affären omfattar elhandel för åtta miljoner kronor.

Botrygg träffade avtal med Tekniska verkens dotterbolag Bixia om leverans av el vilket innebär att ett hundratal fastigheter i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping nu har nya elleverantörer.

Botrygg har under en längre tid planerat ett byte och idag undertecknades avtalen. Bixia kommer i och med detta leverera el till samtliga av Botryggs fastigheter från och med förste mars.

– Vi är mycket nöjda med att ha träffat ett avtal med Bixia och på så vis säkerställa fortsatt låga elpriser för våra hyresgäster. Att Bixia jobbar till stor del med förnybar energi stämmer även överens med våra insatser för att bidra till en hållbar miljöutveckling säger Henrik Söderbring, förvaltningschef.