• Mjärdevi Science Park är en av vinnarna. Foto: Tommy Pettersson

100 miljoner till visualisering

Nu regnar det tillväxtpengar över länet igen. Denna gång i form av 100 miljoner kronor till Visual Sweden ska sätta Östergötland på kartan inom området visualisering och bildanalys.

Det är Vinnväxt, en tävling för regioner anordnad av Vinnova som belönar Visual Sweden.

Vinnova har nyligen fattat ett principbeslut om en tioårig finansiering och dessutom ett formellt beslut om 19 miljoner kronor för de tre första åren.

Regionen lägger till

Till detta kommer närmare tio miljoner kronor från Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun. Totalt under tioårsperioden handlar det om 100 miljoner kronor i insatta medel plus betydande arbetsinsatser hos företag och andra organisationer.

Syftet med Vinnväxt och Vinnova är att främja hållbar tillväxt genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden.

I Östergötland finns både styrka och potential inom området visualisering och bildanalys, med stark forskning, många utvecklingsinriktade företag, samt större företag och organisationer med stora behov av kompetens och lösningar på detta område.

Det kan handla om såväl medicinska diagnoser som industriell processtyrning och visualisering av framtida byggprojekt och brottsutredningar med data från övervakningskameror.

Kreativ miljö

År 2030 ska storstadsregionen Linköping-Norrköping vara en av Europas mest attraktiva innovationsmiljöer och en internationell nod för visualisering och bildanalys. Det är den övergripande tanken bakom den östgötska ansökan till innovationsmyndigheten Vinnovas tävling Vinnväxt, som nu utsetts som en av tre vinnare.

Bakom initiativet Visual Sweden står Linköpings universitet, Region Östergötland, Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park, flera av de myndigheter som finns i regionen och ett 50-tal stora och små företag.