1000 nya jobb i Linköping

Debatt

Det går trögt med att få in nyanlända på arbetsmarknaden i Linköping. Samtidigt som det finns behov av mer personal, framför allt inom förskola och äldreomsorg, går cirka 1000 arbetsföra på försörjningsstöd i Linköping, varav de flesta är nyanlända. Uppenbarligen är det något som vi gör fel. Här finns det anledning att se över hela upplägget. En möjlig väg att gå skulle kunna vara följande program.

Kommunalt bemanningsföretag

Vi ska få till blivande skattebetalare istället för bidragstagare. Kommunen har inte råd med att inte tillvarata den kompetens och erfarenhet som finns bland många nyanlända. Min erfarenhet som arbetsgivare säger mig att det finns inga människor som har 0-produktivitet, vilket dagens system tycks utgå ifrån. Alla kan bidra på något sätt i rätt sammanhang.

De nyanlända bör anställas i ett kommunalt bemanningsbolag som får fokusera på och upparbeta kompetens att hantera dessa anställningar,  Ansvaret för att få nyanlända i arbete är en verksamhet som liknar ett företagande. Bolaget upplåter arbetskraften till kommunala och privata utförare. Även privata bemanningsbolag ska kunna engageras, låt vara att det knappast kommer finnas några större vinstmarginaler att tala om.

En extrakostnad för kommunen om 10000kr/ mån plus  dagens nivå på försörjningsstöd tillsammans med statliga rekryteringsstöd  ger en ekonomi som medger löner enligt kollektivavtal samt kostnadstäckning för arbetsmaterial i tjänster där det krävs.

1000 nya kommunala jobb  för nyanlända innebär en extrakostnad för kommunen på 120 mkr kr per år. Det har Linköpings kommun råd med, vi har årliga stora överskott, 2017 blev det 320 mkr. 120 mkr kan verka mycket, men det är  mindre än den dolda kostnad som uppstår om man inte gör något.

Behoven av fler händer som kan hjälpa till finns främst inom förskolan, äldreomsorgen, personlig assistans, renhållning/grönskötsel samt ordning/säkerhet.

Kommunledningen måste vara mycket tydlig. .Det finns ett motstånd mot att ta emot nyanlända ute i verksamheterna, även om arbetskraften är gratis. Det vet jag av egen erfarenhet. Ytterst är det kommunledningen med sina budgetmedel som såväl  skapar arbetstillfällena som ser till att dom tillsätts. 

Med en anställning ska även försörjningsstödet avvecklas. Idag fungerar försörjningsstödet i många fall som ett konkurrerande alternativ till att ta ett jobb. I och med att man blir erbjuden anställning i bemanningsbolaget ska möjligheten till försörjningsstöd upphöra. Här måste politiken vara tydlig om att vi vill se en mycket strikt tillämpning av socialtjänstlagen på denna punkt. 

Anställningarna ska ske för en period om två år, den tid som det statliga rekryteringsstöder löper. Under denna tid ska arbetstagaren ha hunnit träna upp sin förmåga, lärt sig mer svenska och kommit in i de rutiner som gäller på arbetsmarknaden och därmed blivit mer anställningsbar. En del kommer få fasta jobb, andra väljer att börja studera för att bli t.ex undersköterska, en tredje grupp kommer inte igång och får då söka andra jobb med statlig  A- kassa som huvudsaklig försörjning.

Rimliga löner

SFI bör inte  utgöra en huvudsaklig aktivitet. SFI ska man kunna gå vid sidan om ett ordinarie arbete. Man får studera kvällar om man har ett dagarbete och tvärtom studier på dagen om arbetstiden är förlagd till kväll/ natt. Det här landet byggdes upp av människor som satt och studerade Hermods kurser på kvällarna, den modellen kan tillämpas även på nyanlända. Genom att höja kraven så hjälper vi dom in på arbetsmarknaden.

Viss enkel yrkesutbildning ska verksamheterna kunna erbjuda på arbetsplatsen. 
Den bästa formen av utbildning är dock att arbeta, det vill säga  gå upp tidigt  vara på plats i tid, samverka med kollegorna,  vara flitig och hörsam på de arbetsorder man får under dagen och lära sig umgås i det svenska sammanhanget.

 Kombinationen av ett företagstänk i ett bemanningsbolag, rimliga löner, politisk tydlighet vad gäller krav på mottagande av personal, striktare försörjningsstöd och en rejäl kommunal finansiering skapar en ram inom vilken man kan lösa arbetslösheten och förbättra integrationen av nyanlända i Linköping. Ibland måste man våga ta ett rejält steg för att lösa ett problem, när det gäller arbete till nyanlända i Linköping är det dags för detta steg nu.


Michael Cocozza(L)