• Barndiabetesforskningen är nu 123 000 kronor rikare och Johnny Ludvigsson har medel att forska för. Göran Ingvald lämnar över checken. Foto: Julia Kimell

123 000 nödvändiga kronor till Barndiabetesfonden

I veckan avslöjades prissumman på den check som Upplevelsekvällen i Ljungsbro tilldelade Barndiabetesfonden: en rekordsumma på 123 000 kronor.

En mycket nöjd Göran Ingvald, som anordnar Upplevelsekvällen, berättar att under alla de åtta år som de ordnat Barnfestivalen och Upplevelsekvällen har de samlat in en halv miljon kronor.

– Det är ju bra för att vara en dag om året och med fri entré, säger han.

Rekordmycket besökare på familjefesten har också bidragit till rekordmånga sålda lotter. Uppskattningsvis omkring fem tusen besökare. Och de 400 nallarna som delades ut i fiskdammen, de tog slut.

Cancer väcker mer

Men fortfarande behövs mer pengar till forskning. Det finns stora tendenser till att se ner på barndiabetes jämfört med barncancer som väcker mycket starkare känslor.

– Det finns så mycket forskning som inte kan genomföras av ekonomiska skäl. Vi känner till 504 sätt att förebygga autonom diabetes på möss, men 0 på människor. Det behöver göras fler kliniska studier, säger professor Johnny Ludvigsson, som är på institutionen för klinisk och experimentell medicin och pediatrik.

Världsaktuellt

Han konstaterar att han lägger en alltför stor del av sin arbetstid för att skriva ansökningar.

– Diabetes väcker tyvärr inte något särskilt stort stöd och engagemang. Det var förstås annat i början av min forskningstid, då var dödsfallen bland diabetiker många. Just nu har vi en studie på 64 barn, och snart ska vi pröva fem vuxna diabetespatienter, och föra in insulinet direkt i lymfkörteln under ultraljud. Förhoppningsvis redan i slutet av detta år. Detta är en världsnyhet och resultatet ska bli oerhört intressant.

Professor Ludvigsson har högt satta mål. Firandet av diabetesfondens femtioårsjubileum ska aldrig behöva äga rum.

– Innan jag fyller 100 ska diabetes vara botat. Jag skrev till hovet att det inte blir något firande om 25 år, säger han med ett stort leende innan checken på 123 000 kronor lämnas över.