• Pengarna ska gå till de kommunala skolorna säger Jakob Björneke. Foto: Tommy Pettersson

13 miljoner till läxhjälp

Nu ska eleverna i de kommunala skolorna får hjälp med läxorna genom att 13 miljoner, statliga pengar, skjuts in i verksamheten

Linköpings kommun har tidigare slagit fast att alla skolor i Linköping ska erbjuda organiserad läxhjälp.

Utjämna skillnader

Alla elever kan någon gång behöva stöd i skolarbetet och den enskilde elevens möjlighet att nå kunskapsmålen ska inte bero på föräldrarnas förmåga att hjälpa till. I år får kommunen ett tillskott om närmare 13 miljoner från staten för att förstärka insatserna för stöd och hjälp med läxor och annat skolarbete.

– Vi välkomnar regeringens tillskott, som ligger helt i linje med våra ambitioner. Alla elever har inte samma förutsättningar att få hjälp med läxor hemma och därför ska alla barn erbjudas läxhjälp i skolan. Det är en viktig reform för att lyckas med vårt mål om att utjämna de skillnader som finns i kunskapsresultat idag, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S) och fortsätter.

– Möjligheterna att lyckas i skolan ska inte vara beroende av vilken bakgrund man har eller storleken på föräldrarnas plånbok. Behovet av stöd och hjälp kan också variera under skolgången och kan ha en rad olika orsaker. Alla elever som behöver ska därför få stöd och hjälp för att lyckas i sina studier, hävdar Jakob Björneke.