• Vinden vänder i Östergötland. Foto: Olof Karlsson

144 vindkraftverk i Östergötland

Med 144 vindkraftverk och en sammanlagd effekt på 171 megawatt placerar sig Östergötland på tolfte plats på Vindkraftslistan, Svensk Vindenergis ranking av Sveriges 21 län. Mest vindkraft i länet har Mjölby, näst mest har Motala och sämst är det i Norrköping.

2015 var ett vindrikt år. Elproduktionen med vindkraft ökade med 25 procent i länet från 384 gigawattimmar till 480 gigawattimmar.

− År 2040 ska hela Sveriges elproduktion vara 100 procent förnybar, enligt den blocköverskridande energiöverenskommelsen som presenterades i juni. Vindkraften i Östergötland är en viktig del i denna omställning. Sverige har bland Europas bästa förutsättningar för utbyggnad av vindkraft. Det gynnar klimatet, skapar arbetstillfällen och håller elpriset nere för de svenska elkonsumenterna, säger Charlotte Unger Larson, vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.

Det blåser om 2015

Vindkraftslistan bygger på Energimyndighetens statistik gällande installerad effekt vindkraft i länen och kommunerna vid årsskiftet*. Om vindkraften i Östergötland ställs i relation till länets landyta skulle länet hamna tia på vindkraftlistan. Inkluderas även vattenyta till ytan skulle länet vara på åttonde plats.

Mest vindkraft i landet byggdes under 2015 i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Västernorrland stod för mer än halva landets vindkraftutbyggnad. Mest vindkraft finns nu i Västra Götaland, Västerbotten och Jämtland. Minst vindkraft i landet finns i Västmanland, Södermanland och Kronoberg.

Ingen vind i seglen

Vindkraften producerade el motsvarande 12 procent av den svenska elanvändningen under 2015. Antalet vindkraftverk i Sverige ökade under förra året med 214 stycken. Vid utgången av 2015 fanns det 3 174 vindkraftverk i Sverige. I hela landet finns nu vindkraft i 176 av landets 290 kommuner. 114 kommuner saknar helt vindkraft.