15 miljoner back efter fastighetsskandal

Kommunrevisionen riktar kritik mot hur kommunstyrelsen skött, hanterat och följt upp fastighetsfrågorna i kommunen. Detta har inverkat på 2012 år ekonomiska resultat och gett ett minus på mellan 14 och 15 miljoner i kassan.

Sverre Moum är vice ordförande i kommunstyrelsen i Åtvidaberg och han har tagit till sig av den kritik som riktats mot kommunstyrelsen och dess bristande kontroll i fastighetsfrågan.

Vi tar ansvar

<->- Formellt är det så att kommunstyrelsen har det högsta ansvaret och då jag är vice ordförande så vilar ansvaret på mig och vår ordförande. Det tänker vi inte smita ifrån utan vi har redan vidtagit de åtgärder som man efterfrågat.

Fastighetschefen hann jobba i tre år och hade rätta att både beställa olika typer av varor och tjänster samt att attestera de olika fakturorna. Till en början var det mesta problemfritt men under 2012 och i samband med, bland annat, en skolrenovering så inkom det ett 40-tal olika bluffakturor som den kvinnliga fastighetschefen sedan skriv på utan att kontrollera eller följa upp.

Polismäld

-Hela den här historien är polisanmäld med allt vad det innebär, berättar Sverre Moun och fortsätter.

-Innan hon tillträdde fick vi inte den här typer av fakturor och vi har inte heller fått några efter att hon fick lämna sitt arbete sedan kan du säkert dra dina egna slutsatser av detta. Tyvärr lämnar den här historien djupa hål i kommunens ekonomi och särskilt med tanke på att vi räknat med ett överskott på 15 miljoner och nu har vi istället gått back med lika mycket. Detta gör att 2012 inte blev ett särskilt lyckat år för oss, medger Sverre Moun. Revisionen visar även att kommunen gjort upphandlingar utan att ta hänsyn till Lagen om offentlig upphandling. Även på denna punkt medger Sverre Moun sitt ansvar.

-Som sagt, vi smiter inte från vårt ansvar och vi har redan rättat till de brister som påtalas i revisionen. Nu ser vi framåt istället.

jerry.prutz@linkopingsposten.se