150 fattiga cancersjuka östgötar dör i onödan

Vänsterpartiet uppmärksammar att den rådande ojämlikheten i cancervården gör att omkring 150 östgötar dör i förtid varje år. Det innebär att 150 östgötar som insjuknar i cancer dör på grund av sin klasstillhörighet och sociala ställning i samhället.

– Dessa dödsfall skulle kunna undvikas om de fattigaste skulle få samma vård som de rikaste i Östergötland. Detta är kanske sjukvårdens största utmaning som de borgerliga partierna i Östergötland inte vill prata om. Vi i Vänsterpartiet har fem förslag för att göra cancervården mer jämlik, säger Emil Broberg som är gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget i Östergötland.

Han berättar att situation ser ut som så att den som bor i Lindö eller Ekängen får en betydligt bättre cancervård än den som bor i Hageby eller Skäggetorp i Östergötland.

– Situationen är oacceptabel. Vi hoppas att våra förslag kan göra landstinget i Östergötland till ett nationellt föredöme.

Vänsterpartiets fem förslag är att landstinget ska arbeta fram ett jämlikhetsbokslut för att kartlägga och förstå ojämlikheten, satsa på utbildning av personalen, sänka patientavgifterna, ge mer resurser till vårdcentralerna samt att satsa mer resurser på forskning och utveckling kring ojämlikhet i vården.

– Vi måste se till att vårdpersonalen utbildas i dessa frågor. Personalen är vårt viktigaste instrument för att få en jämlik vård. Det behövs ett mycket större fokus på ojämlikheten för att vi ska kunna komma till rätta med problemen, säger Emil Broberg.

Enkel kontakt

– Det är en absolut nödvändighet att satsa på forskning och utveckling inom detta område. Trots att ojämlikheten är så omfattande så är kunskapsläget lågt då man inte prioriterat detta från politiken.

En del i att komma till rätta med ojämlikheten är att se till att sjukvården är lättillgänglig och upplevs som enkel att komma i kontakt med. Det gäller främst i de områden där den fattigaste delen av befolkningen bor.

– Vänsterpartiet vill satsa mer resurser på vårdcentralerna i utsatta områden. Det gör att fler kan få en bättre vård tidigt samt att svåra sjukdomar som cancer kan uppmärksammas tidigare. Det kan spara många liv! Att det idag inte görs allt som vi kan för att få bort ojämlikheten i sjukvården är en skam, avslutar Emil.