• Rikard Öhrvall, forskare vid Linköpings Universitet talade under temadagen. Foto: Tommy Pettersson
  • Anders Lindkvist låg bakom temadagen. Foto: Tommy Petterrson

16-åringar i valurnan?

Barnens Rätt I Samhället, BRIS, hade helt nyligen en temadag tillsammans med  Rädda Barnen och studieförbundet Sensus, en dag under rubriken "Låt barnen forma vår samtid och framtid".

Inledningstalade gjorde vår borgmästare Helena Balthammar och sedan tog dagens agenda vid och förts ut att tala var Cecilia Malm, verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen. Hon talade om svensk lag kontra FN:s barnkonvention. Rikard Öhrvall, forskare vid Linköpings Universitet, pratade om demokratiutredningen skriver om hur barn har möjlighet att göra sig hörda och om förslaget om att sänka åldern då man får rösta för första gången.

Dags att rösta 2018

– Det ligger redan ett förslag om att man i kommunalvalet 2018 som 16-åring ska få rösta. När det gäller riksdagsvalet finns det inget direkt skrivet men det pratas om att 2022 ska 16-åringar få rösta för första gången. Redan idag så finns det flera länder där 16-åringar fått rösta men man kan inte direkt säga hur det slagit, om det blivit fler som röstat eller om det på något annat sätt påverkat själva röstresultatet.

Sänkt ålder kan vara bra

– Att sänka åldern från 18 år till 16 år kan vara bra av flera skäl. Dels är 18 år en ganska svår ålder genom att det händer mycket i livet då och att rösta kanske inte är det första man tänker på. Man flyttar kanske hemifrån, börjar plugga eller jobba. Istället skulle man ju kunna höja åldern men det är det ingen som förespråkar, menar Rikard Öhrvall. Anders Lindkvist, avgående ordförande för Rädda Barnen och den som låg bakom temadagen, var nöjd men hur programmet utvecklat sig.

Panelsamtal

– Jag tror att barnen är de som bäst kan berätta för oss om hur de har det och under vilka villkor de lever. Dagen avslutades med ett panelsamtal där bland annat polisen deltog.