• Norrköpings cityfiske går före och visar vägen med en konstgjord lektrappa. Foto: Tommy Pettersson

16000 havsöringar vid Refvens grund

Nu på lördag arrangeras en viktig informationsdag i Norrköping om olika vattenprojekt i Östergötland.

 

Vattenrådet "övre Motala ström" och vattenrådet " nedre Motala ström och Bråviken", vattenrådet "Svartån" samt Finspångs vattenråd bjuder in allmänheten till en dag med temat: "Hur kan vi återskapa strömmande vattenmiljöer samt skapa moderna vattenmiljöer i städerna för en levande vattenfauna". Dagen genomförs i samarbete med Cityfiske i Norrköping som har aktiviteter fram till och med den väldiga isättningen av 16000 havsöringar vid Refvens Grund i Motala ström.

Öringens väg genom Norrköping

Flera viktiga aktörer inom naturvårdsområdet är närvarande under dagen och slår sina kloka huvuden ihop hur man ska kunna skapa fria faunavägar i våra reglerade åar och vattendrag.

Nämnas kan landshövding Elisabeth Nilsson, regionrådet Anita Jernberger och Claes Wadsten från Motala Ströms Vattenråd. Även Norrköpings kommun,Holmens energi och kommunala energibolaget i Linköping Tekniska verken deltar eftersom man har ett ägande och driftsansvar för vattenkraften i regionen. En vattenkraftsreglering som innebär oöverstigliga hinder för lekande fiskar som vill fortplanta sig.

Strömmande vattens betydelse för en biologisk mångfald kan inte nonchaleras och i Östergötland finns det nu planer på att skapa fria fiskevägar i Motala Ström, Stångån och Svartån. Hoppas dessa planer inte stannar på ritbordet.

En restaurering av vattendrag där fisken kan gå förbi vattenkraftsturbiner utan att bli nermalda är inte enbart till för sportfiskare utan för alla som vill vara med och rädda jordklotet.