• SM i golf blir en fjäder i hatten för Östergötlands Golfförbund och ordförande Jan Ställborn. Foto: Tommy Pettersson

2 000 golfare kommer till Östergötland

SM i golf under en vecka

Östergötland står som värd för SM i golf under en vecka i juli nästa år. 12 av länets golfbanor kommer under tiden 2 – 10 juli att arrangera SM-tävling för singelspel i olika åldersklasser samt för parspel i äkta makar.
För länets golfklubbar innebär det en unik möjlighet att visa upp sina fina golfanläggningar och för turistnäringen en chans till en ny kundgrupp.


Erfarenheterna från andra distrikt, där golf-SM spelats, visar på ett bra uppsving i turistverksamheten. 

I år spelades SM i Västergötland och den utvärdering som nu presenterats pekar övergripande på att alla deltagande klubbar anser SM som en stor framgång och bra investering för framtiden. I Östergötland arbetar sedan en tid tillbaka en projektgrupp inom Östergötlands Golfförbund (ÖGF) med förberedelserna inför 2016 års SM-spel. Ordförande i ÖGF är Jan Ställborn.

Vana att arrangera

– För Östergötlands del innebär det naturligtvis ett erkännande, att vi har golfanläggningar som klarar av att ta hand om ett SM-arrangemang, och att under en vecka i juli få ta emot cirka 2 000 golfare. Detta ställer stora krav och bra logistik i administrationen. Många av våra klubbar i länet har ju stor vana i att anordna stora tävlingar som till exempel Landeryd, vilken nyligen hade Nordea Tour med den svenska eliten och Linköpings golfklubb har ju haft Annika Sörenstams internationella tävling för något år sedan, så jag tror inte det skall bli några problem med att anordna SM. Naturligtvis behövs det ordentliga förberedelser och det är därför vi sedan ett par månader tillbaka har börjat jobba i en projektgrupp där deltagarna har olika ansvarsområden, säger Jan Ställborn, som med tillförsikt ser fram emot nästa års SM-tävlingar i Östergötland. Ansvarig för SM-veckan i Östergötland är Landeryds förre klubbchef, Björn Gutavsson.

Fler damer i SM

– Under tidigare år har det varit svårt att locka damer till deltagande i SM, men nu verkar isen vara bruten. Vid årets SM i Västergötland ökade det kvinnliga deltagarantalet markant jämfört med tidigare år. I Svenska Golfförbundets statistik över medlemsutvecklingen i landet har siffrorna varit vikande på damsidan, men genom en kraftfull satsning med projektet vision 50/50 hoppas förbundet få fram metoder och arbetssätt för en mer jämställd golf vid klubbarna. Åtta pilotklubbar i landet är uttagna för att specifikt under två år jobba med frågor kring kvinnligt golfande och hur klubbarna möter de krav och förväntningar som framtidens golfare kommer att ställa på klubbarna. 

Projektet, Vision 50/50, leds av Annica Lundström från Örebro.

– Det är just framtidsfrågorna vi tar fasta på i vision 50/50 och att fortsätta utveckla golfsporten efter de förutsättningar som råder i vår omvärld. Vi måste vara lyhörda och lyssna in vad människor söker och vill ha, säger projektledaren Annica Lundström, som tillsammans med de utvalda pilotklubbarna skall jobba för att få fram metoder för en mer jämställd golf på klubbarna. 

Verksamheten på klubbarna har varit mycket inriktad på herrarnas krav och önskemål. Där finns det mycket att göra för att lyfta fram kvinnornas krav och önskemål, menar Annica Lundström, som påpekar att det måste till en attitydförändring. Idag är det 72 procent män och 28 procent kvinnor som är aktiva golfare och när det gäller ledarskapet är det otroligt låga siffror när det gäller kvinnor. Det här är en het fråga som ligger i tiden och nu handlar det om få till en förändring.