• Grävskopor och byggkranar är en vanlig syn i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

2 109 lägenheter påbörjats

En utredning från Länsstyrelsen Östergötland visar att bostadsmarknaden i länet inte kommer att vara i balans de närmaste 15 åren. Mellan 1 335 och 1 575 nya bostäder behövs ytterligare per år i Östergötlands behov för att nå balans till år 2030.
Bedömningen är gjord på den senaste befolkningsprognosen för länet men då är inte det senaste årets stora antal asylsökande medräknade.

Linköping sticker iväg

Det senaste årets stora antal asylsökande har ännu inte hunnit påverka invandringstalen ännu och ingår därför inte heller i de befolkningsprognoser som ligger till grund för beräkningarna i rapporten.

När ny lagstiftning införs kommer även Linköping att få ta emot fler flyktingar och då är det bra att man håller en hög takt sedan länge i bostadsproduktionen. Antalet påbörjade lägenheter i Linköping har fyrdubblats jämfört med 2014. Hela 2 109 lägenheter har påbörjats nu i år jämfört med förra årets påbörjades 583 lägenheter.

– I år tar vi ett första steg mot att på allvar bygga bort bostadsbristen och ser att vi har fått en bra start på mandatperioden. Så här många lägenheter har inte startats i Linköping på decennier. Just nu jobbar vi hårt för att den utvecklingen ska fortsätta så att fler som har det tufft på bostadsmarknaden får en bostad, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Även i centralorterna

Det är framför allt lägenheter i flerbostadshus som ökat kraftigt och de riktigt stora projekten har påbörjats i Linköpings tätort, främst Övre Vasastaden och Vallastaden men även i orter runt om Linköpings tätort pågår ett byggande och planerande.

Under våren beslutade kommunfullmäktige om en ny översiktsplan för Ljungsbro och Berg med planer för fler bostäder i olika boendeformer. Nu den 16 december förväntas Samhällsbyggnadsnämnden besluta om detaljplaner för över 200 bostäder såväl småhus som radhus och flerfamiljshus, i Ljungsbro.

– Nu tar utvecklingen av Ljungsbro fart på riktigt. Ljungsbro är ett samhälle med stor utvecklingspotential, inte minst utifrån kollektivtrafiken och den samhällsservice som redan finns här. Vår kommun behöver fler bostäder och det här är ett steg för att bygga bort bostadsbristen, säger Elias Aguirre.

Hela området Ljungsbro-Berg ska på sikt växa med totalt 1 500 nya bostäder inklusive de förtätningar som kan bli möjliga att genomföra i Ljungsbros centrum. Redan idag planeras för över 200 bostäder i tre detaljplaner.