• Catharina Elmsäter-Svärd presenterade regeringens investeringar i infrastruktur. Foto: Tommy Pettersson
  • Tågspår i Steninge försvinner under jorden. Foto: Tommy Pettersson

20,3 miljarder till Ostlänken

Nu har regeringen presenterat de satsningar som görs under den kommande planperioden och i den finns, inte oväntat, Ostlänken den nya dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping.

Regeringen vill också göra åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på E22 förbi Söderköping. Det framgår av regeringens sex utpekade investeringar och åtgärder över 50 miljoner kronor i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025 i Östergötlands län.

Elva satsningar pekas ut i regeringens pressmeddelande under 50 miljoner som görs under de första tre åren av planperioden i länet. I blandningen av investeringar och underhåll-drift finns bland annat en stängning av plankorsning och anläggning av ersättningsväg i Fubbetrop (Stångådalsbanan).

Förväntade besked

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd presenterade nyligen regeringens investeringar i infrastruktur och transport för 2014-2025. Det är 522 miljarder kronor som under denna period ska investeras på transportnätet och av de pengarna ska 155 miljarder gå till drift och underhåll av vägar, 86 miljarder till drift och underhåll av järnväg samt 281 miljarder till att utveckla transportsystemet.

– Det kom väl inte som någon överraskning att Ostlänken finns med i den nationella transportplanen men en sådan dag känns det skönt för att nu finns det ingen återvändo, utbrister Paul Lindvall kommunstyrelsen ordförande i Linköping.

– Regeringen genomför en historisk satsning på infrastrukturen för att säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk. 522 miljarder kronor satsas under perioden 2014-2025. Det är en kraftig ambitionshöjning jämfört med tidigare regeringar och en ökning med 20 procent från föregående planperiod.

Drygt 150 investeringsprojekt i hela landet pekas ut i den nationella transportplanen. Det enskilt största projektet är ny järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm (Järna)–Linköping (Ostlänken). Även mellan Göteborg–Borås (Mölnlycke–Bollebygd) byggs järnväg för höghastighetståg.

Regeringsbeslut om 20,3 miljarder till Ostlänken

Regeringens beslut om den nationella transportplanen för åren 2014–2025 innebär för Ostlänken en ökning i förhållande till Trafikverkets förslag med ca 2,5 miljarder.

Regeringen har nu tagit det formella beslutet om 20,3 miljarder kronor till den första etappen av snabbjärnvägen Ostlänken. Därmed går startskottet för Sveriges största samhällsbyggnadsprojekt.

Miljöpartiet kritiska

Alla är inte odelat positiva till transportplanen. Miljöpartiet menar att planförslaget inte lever upp till klimatmålen och man vill ha ännu fler satsningar på tåg, kollektivtrafik och cykel. De regionala Tjust- och Stångådalsbanor får som väntat inga investeringspengar.

– Jag vill uppmärksamma er på att regeringen tyvärr valt att inte satsa på upprustning av våra regionala Tjust- och Stångådalsbanor. De är mycket viktiga både för näringslivets godstransporter och persontrafik och de behöver därför rustas upp, vilket vi gröna vill satsa på, säger Annika Lillemets från miljöpartiet.