• Liberalen Daniel Andersson fortsätter att satsa på utbildningar. Foto: Max Elofsson

20 miljoner till bred kompetensutveckling

En av de viktigaste frågorna för att utveckla välfärden och försvara den offentliga sektorns legitimitet är förmågan att kunna rekrytera personal. Löneutveckling och karriärmöjligheter är viktiga faktorer för att kunna attrahera människor till vård och omsorgssektorn.

Men även tillgång till vidare-och fortbildning är nödvändig för att locka samt behålla personal i verksamheten.

En rad satsningar

Därför satsar nu Linköpings kommun ytterligare 20 miljoner kronor på medarbetarnas fortbildning. Det är Koalition för Linköping (S, MP, L) som lägger in kommunala pengar sa att höja kvaliteten i välfärden. Det görs genom en bred satsning på kompetensutveckling för kommunens medarbetare.

Bland satsningarna märks en kompetenstrappa för socialsekreterare, sjuksköterskelyft, och specialistutbildning för vårdare och skötare.

– Våra medarbetare på socialförvaltningen sliter hårt varje dag med att fatta beslut som är livsviktiga för människor i en utsatt situation. Socialförvaltningen ska fortsätta utvecklas till en attraktiv arbetsplats som kan locka nya medarbetare och där erfarna vill stanna kvar. Deras kompetens är avgörande för att barn, äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna trygghet och få sina rättigheter värnade, säger Daniel Andersson (L), personalansvarigt kommunalråd.

Trappstegsmodell

Satsningen på kompetensutveckling inom socialförvaltningen omfattar totalt 8,1 miljoner kronor perioden 2016-2018 och största delen på drygt fem miljoner går till att ta fram en kompetenstrappa och karriärkarta.

Dessutom ska ett program för mentorer utvecklas för att stötta nya medarbetare i deras nya yrke. Mentorskapet blir då också en möjlig karriärinriktning. Koalitionen satsar också 5,9 miljoner på kommunens medarbetare inom omsorgen.

– Kvaliteten i omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning kan bli bättre om vi använder moderna IT-verktyg. Men då måste vi också utbilda medarbetarna så att de är trygga med hur de ska använda ny teknik, menar Daniel Andersson.

IT verktygspengar

Satsningen på IT-utbildning för medarbetare inom omsorgen kostar 1,0 miljoner kronor under perioden 2016-2018. Förutom att det gör att nya IT-verktyg kan användas för att skapa bättre omsorg ger det också möjligheter till nya karriärvägar för medarbetarna.

– Sverige har stor brist på sjuksköterskor. Genom att satsa på utbildning och utveckling kan vården förbättras samtidigt som vi gör det mer attraktivt att arbeta i Linköpings kommun. Vi satsar därför 1,5 miljoner på sjuksköterskelyft för att lyfta kvaliteten i omsorgen, säger Daniel Andersson.