• Bildningschef Tommy Johansson ser att kommunala skolor håller hög kvalitet. Populäraste skolorna är fortfarande Katedral och Folkunga. Foto: Fanny Miles

2000 ungdomar börjar gymnasiet

På måndag är det skolstart för nyblivna, ivriga och erfarna gymnasieungdomar. Sommarlovet har fyllt sin kvot och Linköpings gator och skolområden fylls återigen av glada gymnasister.

Drygt 7000 gymnasielever fördelat över tre årskullar intar snart Linköpings kommuns nationella program. 1884 elever kommer att börja årskurs ett på gymnasiet varav 67 procent på de högskoleförberedande och 33 procent på yrkesprogrammen.

Svårt för yrkesprogrammen

Sedan gymnasiereformen Gy11, har antalet sökande till yrkesprogrammen sjunkit.

– Vi kan se en trend i färre sökande till yrkesprogrammen. Det är nödvändigt att göra något aktivt för att öka ansökningarna men samtidigt är det svårt att gå in och styra för mycket. Det svenska utbildningssystemet vilar ju på det fria skolvalet, säger Tommy Johansson, bildningschef.

Nöjda val

Sommaren har varit relativt lugn vilket för Tommy Johansson betyder att många är nöjda med sina val. Dock brukar en del omplaceringar dra igång vid terminstart men den generella statistiken brukar inte förändras särskilt mycket.

Folkunga är populärt

För industriprogrammen och även inom hotell- och turism är läget nästintill katastrof. En person har sökt hotell- och turism vilket innebär att eleven istället blir erbjuden en lärlingsplats. På industritekniska har också bara en person sökt men där har man istället valt att fylla upp resterande platser med vuxenutbildningen.

– De kommunala skolorna är så gott som helt fyllda och Katedralskolan och Folkungaskolan är de mest populära skolorna. Det finns fortfarande platser kvar på vissa av de yrkesförberedande programmen, säger Tommy Johansson. Det mest populära programmet är fortfarande Samhällsvetenskapsprogrammet tätt följt av Naturvetenskapsprogrammet.