• Allt färre brott anmäls till polisen. Foto: Jerry Prütz

241 färre anmälda brott till polisen i år

Trenden med att antalet anmälda brott minskar i Linköping fortsätter. Mellan januari och juni anmäldes 6 530 brott i kommunen mot 6 771 2015. En minskning med 241 brott.

Vardagsbrotten, det vill säga, allt som inte är grövre brott som mord, fortsätter att minska i hela kommunen men öka i vissa stadsdelar. Flest brott sker i det man brukar kalla city. Under juni anmäldes 358 stycken vilket blir totalt 1 789 anmäla brott totalt mellan januari och juni i år. Det man tydligt kan utläsa av den färska statistiken är att de områden där det råder social oro så sjunker brottstalen avsevärt, bland annat i Skäggetorp, från 684 till 472 innevarande år, och i Ryd från 444 till 375, vilket troligen är en följd av polisens ökade närvaro i de båda områdena. Däremot ökar anmälningarna i både Berga, Tannefors och Ekholmen något. Minst antal brott anmäls i Sturefors och där har det även skett en rejäl nedgång från 21 anmälda brott förra året mot 12 stycken i år.

Mer närvaro

– Att de anmälda brotten fortsätter att minska och då framförallt i Skäggetorp och Ryd har säkert sin orsak i att vi är mer synliga där, berättar ett av polisens utredningsbefäl, Björn Goding. Det är han och hans kollegor som har att hantera mycket av det anmälningar som kommer in till polisen och då i form av vardagsbrott.

Anmält brott är inget brott

– Jag vill dessutom poängtera att bara för att ett brott anmäls så behöver det vare sig ha inträffat eller ens vara ett brott. Det är ju därför vi gör en polisutredning, menar Björn Goding som även berättar att även om brotten minskar i stort så brukar det alltid vara en ansenlig del anmälda brott att reda ut efter att man arbetat en helg.

Centrum

– De allra flest brotten anmäls i centrala Linköping och oftast är de kopplande till en helg med allt vad det innebär, inte sällan är alkohol inblandat vilket sällan gör vårt arbete lättare, säger Björn Goding vid Linköpingspolisen. Även om antalet anmälda brott minskar så är polisens uppklarningsprocent fortsatt låg. Mellan 16 till 20 procent av de anmäla brotten klaras upp vilket inte någon kan vara nöjd med.