• Krisitna Edlund försäkrar att det inte föreligger några missförstånd. Foto: Tommy Pettersson

30 månader kvar till Bo216

Debatten lär fortsätta under hösten kring den prestigefyllda samhälls och bostadsmässan i Västra Valla som ska genomföras under 2016.

Socialdemokraterna vill få tidsplanen Bo2016 framflyttade till 2019 och miljöpartiet vill helt enkelt ställa in mässan.

Efterskvalpet

Ett antal sidodiskussioner har uppstått i vågorna efter fullmäktigesammanträdet som behandlade detaljplanen för Västra Valla. Största intresset tilldrar sig frågan om Bo2016 behöver ett resurstillskott eller ej och en annan fråga är varför socialdemokraten Kristina Edlund som är vice ordförande i Linköpingsexpos bolagsstyrelse att hoppade av.

– Ja, inte är det något missförstånd som gör att jag hoppar av styrelsen. Jag har under ett års tid varit kritisk till mycket i bolagets arbete. Jag har krävt en genomgång av ekonomin och riskerna med projektet. Men vi får först på Kommunstyrelsens planeringsutskott information att det krävs tillskott i ekonomin för att kunna genomför en bra mässa till 2016. Ett resurstillskott på drygt 40 miljoner kronor är ingen lek med ord som kan missförstås, säger Kristina Edlund smått ironiskt.

En nyligen genomförd analys av Boexpot, utförd av professor Lars Reutesvärd visar att Linköping måste höja tempot avsevärt eftersom det endast återstår knappt 30 månader innan expot ska stå klart. Analysen pekar också på att om man ska ställa in sig i ledet av kända expoföregångare som till exempel Bo01 i Malmö så måste mer pengar tas fram.

Tas upp i november

Men det är inte enbart socialdemokratin som inte tror på Linköpingsexpos framtid 2016. Miljöpartiet gick så pass långt under kommunfullmäktigemötet att man ville ha en återemiss av den aktuella detaljplanen Västra Valla, Vallstaden i syfte att så småningom helt enkelt försöka avstyra hela Bomässeprojektet något som kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall tycker är urbota dumt.

– Man blandar ihop byggandet av 900 lägenheter i en enskild stadsdel med den lilla delen som samhällsbyggnadsexpot utgör. De partier som yrkar på återremiss och en ny detaljplan ska veta att det skulle innebära ungefär ett och ett halvt års försening, säger Lindvall och kommenterar avhoppet i bolagsstyrelsen.

– Det är väl bäst om Kristina själv får förklara varför hon hoppar av. Men jag är inte förvånad hon har haft en egen linje och inte fått gehör för den hon har ju till och med reserverat sig mot beslut så det var väl logiskt, kommenterar Paul Lindvall avhoppet och förklarar att nu när detaljplanen för Västra Valla är antagen så får man analysera och ta ställning till det utredningsmaterial som finns kring Bomässan på kommunstyrelsens planeringsutskott i november.

– Det är ett bra underlag som har presenterats av kommundirektören och ekonomidirektören. Man menar att det behövs ett rejält resurstillskott för att kunna genomföra Bomässan på ett bra sätt och i planerad tid.