• Elias Aguirre vill bygga ihop stadsdelar. Foto: Tommy Pettersson

300 studentbostäder

Kommunen planerar för en byggnation av 300 nya bostäder till studenter och forskare verklighet i norra änden av universitetets campusområde, Colonia .

Just nu pågår det en byggnation av över 400 studentbostäder i Valla och Vallastaden.

Staden växer ihop

I och med framväxten av Vallastaden samt Djurgårdens förverkligande växer campusområdet ihop med stadens kärna vilket ger stora möjligheter att stärka Linköpings position som student- och forskningsstad.

– Utmärkelsen som årets studentstad för andra gången i rad har understrukit Linköpings attraktivitet för studenter. Vi ska fortsätta arbeta med att göra Linköping till en ännu mer attraktiv stad för studenter att leva i. Den här utbyggnaden av campus är en viktig del i den utvecklingen, som bidrar i vårt arbete med att minska studentbostadsbristen och skapa ett mer levande universitetsområde, säger Elias Aguirre, ordförande (S) Samhällsbyggnadsnämnden.

Nära till det mesta

Colonia är ett område där man som student har nära till det mesta, som föreläsningssalar, bibliotek, caféer och samtidigt cykelavstånd till innerstaden. Eget boende kombineras med god tillgång till både gemensamhets- och studiemiljöer. Nu får ännu fler studenter, doktorander och gästforskare den möjligheten inom en snar framtid, vilket är ett positivt bidrag i den fortsatta utvecklingen av universitetet.

– Ett campus som växer och ger fler studenter möjlighet att söka sig till Linköping bidrar starkt till stadens utveckling. Tillsammans med andra satsningar vi planerar och genomför kommer det att leda till såväl fler forskningsmiljöer, aktiviteter och kreativitet som breddade kopplingar mellan näringsliv och utbildning och forskning. Det kommer förhoppningsvis innebära att fler studenter väljer Linköping som både studie- och bostadsort framöver, avslutar Elias Aguirre.