• Kvalitets- och utvärderingskontorets chef Mattias Bly och omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell. Foto: Kajsa Nilsson

350 verksamheter under lupp

Kvalitets- och utvärderingskontoret granskar sina verksamheter

För omkring två år sedan blev kvalitets- och utvärderingskontoret i Linköpings kommun till. En verksamhet som har till uppdrag att granska verksamheterna inom omsorgsnämnden och äldrenämnden. Under nästa år genomför de ett flertal övergripande uppföljningar och samtliga 350 verksamheter kommer att granskas.
– Vi har under våra snart två år haft frihet att få testa olika metoder. Vi fortsätter självklart följa upp specifika verksamheter mer djupgående.
Det är viktigt ur ett beställarperspektiv men ger ganska lite ur ett utvecklingsperspektiv och det tar mycket tid för oss att göra det. 
Därför ökar vi inte antalet specifika uppföljningar utan satsar i stället på de övergripande, säger Mattias Bly som är chef för kvalitets- och utvärderingskontoret.

Samtliga berörs


Det finns 350 verksamheter under de två nämnderna och med 6,2 tjänster på kontoret blir det knappt om tid för att granska samtliga verksamheter djupgående. 
Genom att göra mer övergripande granskningar kommer samtliga verksamheter beröras under året med uppföljningar i olika former, bland annat oanmälda och bokade verksamhetsbesök.
– Vi lyfter frågor som till exempel brukarorganisationerna är intresserade av eller ser problem med, och lägger sedan fokus på återkommande frågor. 

Ambitiös plan


Samtliga verksamheter får en koll ur beställarperspektivet men vi kommer också utifrån verksamheten och brukarnas behov se vad som kan utvecklas vidare, säger han.
Kommunens erfarenhet visar att det är den typen av uppföljningar där man fokuserar på specifika frågor snarare än specifika verksamheter som leder till störst utveckling och därmed till störst nytta för brukarna.
Omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell är positiv till det nya arbetssättet.
– Jag tycker att det är en ambitiös plan. Det är många delar som ska granskas men det är också intressant att se det nya arbetssättet. Det gör att vi får en bättre bild av hela verksamheten. Vi har ibland funderat över och fått frågan om när alla verksamheter ska bli granskade, säger hon.
Kvalitetsuppföljningsplanen för 2015 omfattar perioden 1 december 2014 till 30 november 2015 och under denna tid ska kvalitets- och utvärderingskontoret genomföra minst 20 uppföljningar av specifika avtal. Omsorgskontoret planerar dessutom tolv platsbesök tillsammans med politiker från omsorgsnämnden under nästa år.