• Staffan Kleiner går nu i pension efter att ha jobbat inom Linköpings kommun i 36 år. Foto: Kajsa Nilsson

40 år i offentlig tjänst

Staffan Kleiner går nu i pension efter att ha jobbat inom Linköpings kommun i 36 år. Sammanlagt blev det hela 40 år i offentlig tjänst. Staffan minns sina arbetsår med glädje.

Han slutade visserligen sin tjänst redan i september förra året eftersom han hade en del inarbetad tid men det var nu i januari han fyllde 65 år och därmed inträdde i pensionsåldern.

- Jag minns alla mina år i kommunen och det offentligas tjänst med glädje. Mycket har hänt och det till det bättre när det kommer till de grupper, äldre och handikappade, som jag jobbat med, säger Staffan Kleiner då vi ses några dagar efter att han fyllt år.

Bra arbetskamrater

- Något som varit väldigt mycket för mig har varit dem jag jobbat tillsammans med, mina arbetskamrater och kollegor, som jag satt stort värde på. Bra arbetskamrater är oerhört viktigt och det är något jag alltid sagt till mina barn, att man ska välja arbete efter vilka man ska jobba ihop med framför, till exempel, en hög lön. Man tillbringar mycket tid på jobbet och då är det väldigt viktigt att man trivs, förklarar Staffan Kleiner vidare.

- Jag har haft fantastiska arbetsår och mött många många personalmedlemmar som hängivet har arbetat för att göra vardagen bra för våra äldre. Jag har fått ta emot uppskattning av många äldre som verkligen glatt mitt hjärta och har haft väldigt bra nära medarbetare genom åren.

Fritidsledarlinjen

Staffan gick Fritidsledarutbildningen mellan 1973 till 1975 men att arbeta på fritidsgård var aldrig riktigt hans grej.

- Jag tyckte jag blev för mycket av en vaktmästare som låste och öppnade dörrar istället för att vara i verksamheten. Det passade inte riktigt mig. Mellan åren 1976-1988 arbetade han på Ekhaga Habiliterings regioninstitution, därefter på Valla sjukhus mellan åren 1988 till 1992 och därefter och fram till september 2013 hade Staffan Kleiner sin tjänst på Linköpings Kommun Råd och Stöd och Leanlink äldreomsorg.

Kritisk till köp och sälj

- Jag har haft förmånen att se mycket har blivit bättre under de åren jag jobbat, bland annat, har de äldres fritid blivit mer innehållsrik och stimulerande mot var den var då jag började arbeta. Det finns självklart sådant som det finns anledning att rikta en del kritik mot som det här köp och sälj-systemet som vi har. Jag tycker att man måste ha längre avtalstider än vad man har nu. Först går det åt tid till att lämna in anbud, sedan kanske det blir någon ny utförare och därefter tar det ytterligare tid innan det blir lugn och arbetsro för både personal, anhöriga och de äldre. Staffan Kleiner är en man med åsikter och ibland, menar han själv i alla fall, så har han nog varit både lite jobbig och kontroversiell, men på ett bra sätt är han noga med att poängtera. Han har även lämnat ett medborgarförslag om gällande att politiker borde ta en dag för dialog med dem inom vård och omsorg men förlaget avslogs med motiveringen att det var en sak för arbetsgivaren.

Medborgarförslag

- Jag har tänkt mig att kanske skriva lite medborgarförslag och försöka att påverka samhället i den riktning jag vill, dock har aldrig partipolitik varit något för mig då man, ibland, måste lyda det partiet vill och den väg de har stakat ut, avslutar Staffan Kleiner som Linköpingsborna nog inte hört eller sett det sista av på ännu en lång tid.