• Nils, elcykel och Elias presenterade satsningen på cykelstaden. Foto: Tommy Pettersson

40 procent ska cykla - Linköping ska ta täten

Nu sätter Linköpings kommun igång en förstudie som ska leda till en satsning på på ett ökat cyklandet i staden.

Man har ambitionen att så småningom införa ett hyrcykelsystem i Linköping. I år görs en studien för att ta fram potentiella målgrupper, uthyrningsnoder, IT-stöd och inköp av cyklar.

Fortsatt utveckling

I dag genomförs redan ett flertal åtgärder för att underlätta för cyklister som till exempel att nya cykelbanor byggs, belysning och ny beläggning kommer till, trafiksignaler och cykelparkeringar förbättras. Utöver allt arbete som pågår satsar Koalition för Linköping (S, MP, L) på flera extra åtgärder som ska förbättra cyklandets förutsättningar och få fler att välja cykeln som första alternativ.

– I dag använder 24 procent av Linköpingsborna cykel som färdmedel, men målet är att 40 procent ska cykla år 2030. För att nå dit fortsätter vi att utveckla hela cykeltrafiksystemet och ett hyrcykelsystem kan göra det mer attraktivt att cykla, både för de som bor i Linköping och för besökare, säger Nils Hillerbrand (MP), kommunalråd.

Nytt projekt

Målgrupperna för många cykelsatsningar i kommunen har varit barn, unga och arbetspendlare. Nu ska även äldre personer få möjlighet att nyttja cykeln genom konceptet Cykling utan ålder. Det innebär att äldreboenden ska få tillgång till elcyklar som är anpassade för persontransporter och de boende kan göra utflykter tillsammans med volontärer.

– Cykling utan ålder är ett hälsofrämjande koncept där de boende får möjlighet att komma ut i naturen på ett nytt sätt. Det är ett exempel på hur vi tillsammans med frivilligorganisationer kan öka kvaliteten i äldreomsorgen och samtidigt bidra till ett hållbart resande, säger Nils Hillerbrand.

Ta täten

Idag sker en fjärdedel av alla resor i kommunen med cykel. Det gör Linköping till en framgångsrik cykelstad. Men kommunen har högre ambitioner än så, med siktet inställt på att Linköping ska ta täten bland Sveriges cykelstäder.

– Linköping är en stad där många väljer cykeln i första hand. Men vi vill att det ska vara ännu lättare. Inte minst när Linköping växer kraftigt är det viktigt att cykeltrafiken också utvecklas. Det händer massor på området och nu gör vi flera extra satsningar utöver det, säger Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Mätpunkter för cykel ska sättas upp på 20 ställen i kommunen, för att kunna följa och mäta hur cyklandet utvecklas och utgöra underlag för trafikplaneringen.

Totala satsningar: 2,6 miljoner kronor.

Hyrcykelsystem, förstudie 0,3 miljoner

Cykla utan ålder 0,3 miljoner

Mätpunkter 1 miljon

Vägvisningsplan 1 miljon