• Kommunen satsar också på organiserade lov- och sommaraktiviteter, berättar Jakob Björneke. Foto: Tommy Pettersson

45 miljoner till barn och ungdomar

Koalition för Linköping (S, MP, FP) satsar nu offensivt inom barn och ungdomssektorn. Delvis kommer medel från staten men man skjuter också till en hel del kommunala medel för att förstärka i förskolan och grundskolan.
I den kommande budgeten för 2016-2017 satsar man på tidiga insatser för att höja kunskapsresultaten i Linköpings skolor. Alltför många elever lämnar idag gymnasiet utan examen. Idag sätts de flesta åtgärderna in i årskurs 8-9.

Finansiering


I budgeten för 2016-2017 finns höjningar på närmare 45 miljoner kronor på tidiga insatser för högre kunskapsresultat. Varifrån de kommunala pengarna ska hämtas kommer man att berätta om nästa vecka när hela den kommunala budgeten presenteras preliminärt. En ny familjecentral ska startas i centrala Linköping som ska ge föräldrar och barn möjligheter till stöd i vardagen. Det är en fortsättning och utveckling som man startade för cirka tio år sedan. Med fler nya förskolor ska bristen på förskoleplatser byggas ikapp och andelen barn i socialt utsatta områden som går i förskolan ska öka. Sedan tidigare har Koalition för Linköping också fattat beslut om höjd personaltäthet.
– Vi vet att de barn som går i förskolan får högre kunskapsresultat senare i livet. Förskolan är oerhört betydelsefull och därför prioriterar vi insatser för att fler barn ska gå i en förskola av hög kvalitet, säger socialdemokratiska kommunalrådet Jakob Björneke (S).

Vad händer efter skolan?


För att alla elever ska lyckas i skolan krävs insatser både under och efter skoldagens slut. Koalitionen har tidigare beslutat om fler lärare i årskurs f-3, som innebär att varje elev får mer tid i klassrummet. Genom att satsa på förlängd skoldag får skolan ett vidgat ansvar, utöver lektionstiden. Det kan handla om tätare arbete med fritidshemmen, att få stöd i de ämnen där man ligger efter, att få läxhjälp, att hitta former för hur föräldrarna kan bli mer engagerade, och organiserade fritidsaktiviteter. Kommunen satsar också på organiserade lov- och sommaraktiviteter för barn som inte har föräldrar som har råd att till exempel åka på semester och göra utflykter.
– Vi vet att många elever mår dåligt, det kan handla om stress, prestationskrav, att föräldrarna ligger i skilsmässa och en rad andra saker, och det måste mötas upp på olika sätt. Därför satsar vi på en utökad elevhälsa. För att fler unga ska känna sig trygga och för att bryta negativa normer och mönster satsar vi också på arbete mot hedersrelaterad problematik, säger Jakob Björneke.