• 110 stycken glada studenter från 1964 års avgångsklass log mot fotografen. Foto: Jarl Asklund

50 år sedan studentexamen

I slutet av april samlades 110 studenter för att fira att det nu var 50 år sedan man tog sin examen vid Linköpings Högre Allmänna Läroverk.

Man får tro att det var glada miner när 1964-års studenter samlades i Katedralskolan för att fira att det var 50-år sedan man tog sin examen vid det som då hette Linköpings Högre Allmänna Läroverk.

Rektor inledde

Skolans nuvarande rektor Lars Uhlin hälsade jubilarerna välkomna och berätta samtidigt om hur deras gamla skola är organiserad nu för tiden. En rundvisning ägde även rum där tre stycken elever från skolans internationella program guidade runt de gamla eleverna.Det gjordes även en fotografering ute på stora trappan precis som gjordes 1964 och efter denna så blev det en stadsguidning som innehöll flera spektakulära scener ur Linköpings historia.

Bonnakapälle spelade

För detta stod Linköpings guideklubb som på ett förtjänstfullt sätt tog med jubilarerna på en vandring som sträckte sig från Katedralskolan, museet, slottet, domkyrkan och biskopsgården. 50-årsjubeliumet avslutades med en festmiddag på Frimurarhotellet där Bonnkapället inledde med en konsert ute i trädgården. Vid middagen sjöngs det sedvanliga studentsånger.