• Lars Rejdnell och Jakob Björneke budgeterar för fler pedagogiska lärare. Foto: Julia Kimell

6,7 miljoner till förstelärare

Fler förstelärare kan avlasta för inlärning

Barn- och ungdomsnämnden satsar stort i internbudgeten för 2015. Förutom ökad elevhälsa och mer pengar till fokusbibliotek läggs resurser på förstalärarna.
Den avlastande arbetsuppgiften gör att de undervisar något mindre men fokuserar mer på att utveckla pedagogiska arbetssätt, särskilt gentemot de elever som ligger i riskzonen för att klara studiemålen.

– Vi behöver höja statusen på läraryrket. Det här är ett sätt att bygga karriärtjänster. Tidigare har det bara erbjudits lönepåslag men nu kan mer arbetstid avsättas för att jobba med utvecklingsfrågor, säger Jakob Björneke som är ordförande i nämnden.

14 nya

Nämnden avsätter 6,7 miljoner för nya förstelärare. I dag finns 190 stycken. Total budgetram för barn- och ungdomsnämnden i år är 2,6 miljarder, av dem avsätts medel för totalt 20 förstelärartjänster, varav 14 inom barn- och ungdomsnämndens område.