600 000 till "Nattis"

Skolverket har beslutat om att det ska utgå bidrag till de kommuner som även har barnomsorg nattetid. Linköping får därför nära 600 000 kronor till detta.

Skiftarbete är inte något ovanligt och det förekommer inom många yrken. Ibland kan föräldrar därför vara i behov av nattligt dagis, eller så kallat "nattis". Skolverket beslutade därför i tisdags om att medel skall tillskjutas till detta för den kommun som söker ett bidrag. 188 kommuner sökte och totalt rör det sig om nästan 79 miljoner kronor. I Östergötland fick Norrköping mest pengar med 1 305 210 kronor, därefter Linköping med 579 303 kronor, följt av Motala med 357 894, Mjölby 153 672 kronor. Kinda kommun fick 101 100 kronor och slutligen Valdemarsvik med 84 924 kronor. Övriga kommuner hade inte ansökt om några pengar till nattlig barnomsorg.