• Östergötland ligger bra till i förhållande till Boverkets prognos. I Linköping bygger man överallt. Här är det dags för handavtryck i betongen i Övre Vasastaden. Foto: Tommy Pettersson
  • Johan Löfstrand håller humöret upp trots utmaningarna. Foto: Tommy Pettersson

700 000 bostäder ska byggas

I mars 2016 bjöd regeringen in till nationella bostadspolitiska samtal som skulle vara till för att lösa frågan om hur 700 000 nya bostäder ska byggas fram till 2025. Hitintills har det inte gått speciellt bra med flera så kallade partipolitiska "Drop outs "från den borgerliga alliansen.

Johan Löfstrand är bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och riksdagsledamot från Östergötland och han är övertygad om det går att lösa bostadsbristen i Sverige trots att man inte överens om tagen med de borgerliga partierna.

Samtalen havererade

Det var tänkt att alla partier i riksdagen utom SD skulle ingå i bostadssamtalen men när Alliansen lade fram separata bostadsförslag stod det klart att det inte blev någon blocköverskridande överenskommelse denna gång.

– Det var ingen i valrörelsen som trodde att bostadsfrågan skulle bli så pass stor som den blev. Men vi var ganska tidigt ute efter valet och satsade nästan sex miljarder i ett bostadspolitiskt paket men det räcker ju inte så därför bjöd vi in till bostadspolitiska samtal. Vi är väl i grunden ganska överens i riksdagen om vad som måste göras men kunde inte komma överens hur det. Nu har regeringen lagt fram ett 22-punktsprogram för bostadsbyggande, Johan Löfstrand och fortsätter.    

 – Bostadsministern, Peter Eriksson, har rivstartat och regeringen kommer under hösten att presentera en proposition för regelförändringar och tillsätta kommittéer för att få fart på byggandet och uppnå målen i vårt 22-punktsprogram.

Boverkets prognos

Bostadsproduktionen har varit väldigt låg i Sverige de senaste åren. Det behövs idag historiska satsningar för att det ska börja byggas på allvar. Nu gäller det att se över helheten och dra med den stora penseln för att få igång bostadsproduktionen. Det räcker inte med detaljändringar utan vi behöver ett kraftigt omtag på byggandet menar Johan Löfstrand.

– Bostadsbyggande är även ett mycket effektivt sätt på att få fler i arbete. När byggandet sker krävs inte enbart hantverkarna utan även underleverantörer och många andra sektorer. Som ett steg i att Sverige ska nå Europas lägsta arbetslöshet till 2020 är byggandet av bostäder en viktig del.

Renovering behövs

Regeringen håller trots de havererade bostadssamtalen på med att genomföra den största bostadssatsningen på 20 år med miljardtals kronor i potten men det behövs mer.

Den 30 juni 2016 beslutade man att satsa en miljard på renovering av det som huvudsakligen består av byggnader i det gamla miljonprogrammets hus. Satsningen består av renovering och energieffektivisering i områden som har, vad man kallar, socioekonomiska utmaningar. Totalt en miljard kronor ska gå till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna runt dem. Detta är en del av det bostadspolitiska paket som föreslogs i budgetpropositionen för 2016 och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Stödet omfattar hyresrättshus som ligger i bostadsområde där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft. Flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt och utan att hyran blir orimligt hög efter renoveringen. Stödet för energieffektivisering och renovering träder i kraft den förste oktober 2016 och totalt omfattas cirka 26 000 byggnader enligt Boverkets beräkningar.