• Karin Granbom Ellison tycker att det är glädjande om familjer kan ta emot ensamkommande barn. Foto: Emma Taube Sjöstedt

75 ensamkommande barn får boende

I år kommer Linköpings kommun erbjuda 75 platser för ensamkommande barn, vilket är en ökning jämfört med förra året. Under februari öppnar ett boende i Bjärka Säby. Boendet i Bjärka Säby har 13 platser. Under 2015 finns planer på ytterligare tre till fyra boenden med cirka 30 platser, dock har kommunen inte fått klartecken för var de boendena ska ligga.

– Det är mycket positivt och glädjande om familjer vill anmäla intresse för att ta emot ensamkommande barn, säger kommunalråd Karin Granbom Ellison.

40 platser för asylsökande

Kommunen får statlig ersättning för att ta emot asylsökande.
Överenskommelsen mellan Linköpings kommun och Migrationsverket gäller boende för
ensamkommande flyktingbarn som söker asyl eller har uppehållstillstånd, och inte
har en vårdnadshavare i Sverige. Av de 75 platserna är 40 till för asylsökande.
2014 omfattade överenskommelsen 51 platser, varav 12 var för asylsökande.

Antalet barn förväntas öka

I december förra året sökte 48 barn asyl i Linköping och 64
beviljades permanent uppehållstillstånd.
– Förra året var det en kraftig ökning av ensamkommande barn.
De diagnoser som görs visar att antalet förväntas öka ytterligare. Det finns
beräkningar som visar att ungefär 8000 ensamkommande barn söker asyl i år. Det
finns naturligtvis ingen exakt siffra, utan det beror på vilka konflikter som
uppstår i omvärlden, säger Karin Granbom Ellison.