• Claes Drougge och Paul Lindvall gläds ikapp.Foto: Tommy Pettersson
  • – Avtalet är ytterligare ett bevis för att Linköping och Sverige ligger i fronten menar Mikael Hult.

800 miljoner kronor till Cybaero

I samband med Flygets dag i Almedalen offentliggör Linköpingsföretaget Cybaero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, företagets största order någonsin.
First North-listade CybAero har genom ett ramavtal erhållit en garantiorder till ett värde av 700-800 miljoner kronor.
Ordern kommer från ett bolag inom den kinesiska koncernen AVIC,
ett av världens största bolag med över 400 000 anställda, som bland annat utvecklar och producerar flygplan och flygande farkoster av olika slag.

Genombrott

Ordern är kopplad till ett ramavtal där AVIC  förbinder sig att köpa minst 20 helikoptersystem under de första tre  åren och därefter minst 50 system under de följande fem åren.
I varje system ingår helikopter, markstation och datalänk.  Dessutom omfattar avtalet utbildning och support.
– Det här är ett genombrott på marknaden för civil  användning av obemannade helikoptrar. Vårt mål är att bli globalt  marknadsledande och ta minst 30 procent av världsmarknaden. Med denna  order, som är vår största hittills, tar vi ett betydande steg för att nå  det målet, säger Mikael Hult, vd för CybAero.