82 personer fällda för mobilprat

Sedan drygt ett år tillbaka har reglerna skärpts när det gäller hur man använder sin mobiltelefon under färd. Under ett år har 82 personer fällts i hela Sverige och några av dessa finns i vårt län.

Den förste december 2013 skärptes reglerna för hur man ska handskas med sin mobil vid bilkörning och det gavs också nya möjligheter att bötfälla bilister direkt vid vägkanten. Under året som gått har 82 personer bötfällts i hela Sverige.

– Jag har inte någon exakt siffra för hur många som bötfällts i mitt arbetsområde i huvudet just nu, säger Lars Jonny Jonsson, chef för trafikpolisen i Östergötland, när Linköping Tidning når honom mitt i ett möte. Han fortsätter:

Tolka lagen

– När det gäller hur lagen ska tillämpas så bör vi bli bättre på att tolka den men jag tycker att Trafikförordningen ger oss ett tillräckligt utrymme när det gäller att hantera den här frågan.

Året som gått har gett Polisen bättre insikt i hur lagen ska tillämpa och att polisen kan rapportera och vad tingsrätten bedömer som menlig påverkan, som det står i bestämmelserna. Med menlig påverkan menas att den i hög grad påverkar bilkörandet i negativ riktning. Om användandet av mobiltelefon påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt kan föraren få böter på 1500 kronor och riskerar även att få sitt körkort indraget.

Inte förbjudet

– Det är alltså inte, på något sätt, förbjudet att använda och prata i sin mobiltelefon när man kör bil. Däremot skulle jag vilja rekommendera att man använder handsfree, menar lars Jonny Jonsson vidare och fortsätter med att säga att läsa och skriva sms och mail, är direkt olämpligt. Framöver, troligen under nästa år, ska Polisens föreskrifter ändras och ge utökad möjlighet att skriva ut böter direkt på plats. Fler bilister kan alltså riskera böter om de använder mobiltelefonen så att det inverkar menligt på bilkörningen.

En olycka som hänt

Enligt bestämmelserna från 2013 får personer som kör motordrivna fordon bara använda kommunikationsutrustning, till exempel mobiltelefon och gps, om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Det kan vara en förare som vinglar över mittlinjen, kör upp på trottoarkanten eller bromsar så häftigt i en kö att det finns risk för en olycka. Tidigare har polisen bara kunnat rapportera den mer allvarliga kategorin vårdslöshet i trafiken, vilket i praktiken ofta kräver att en olycka redan har hänt.