90 nya bostäder i Ljungsbro

Nu byggs det cirka 60 nya lägenheter, bostadsrätt i två till fyra våningar, i före detta Trädgårdsmästeriet i centrala Ljungsbro och cirka 30 nya rad- och parhus i norra Ljungsbro.

Två nya detaljplaner är på gång och de har nyligen varit ute på samråd.

Bostadsrätter

Detaljplanen för före detta Trädgårdsmästeriet, Adamstorp 1, ska ställas ut för granskning. Det beslutar samhällsbyggnadsnämnden vid gårdagens sammanträde. Området ligger centralt i Ljungsbro, mellan Göta kanal och Motala ström.

– Här får vi till både lägenheter och radhus vilket är positivt. Det ger människor med olika behov möjlighet att hitta en bostad, säger Elias Aguirre (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Ytterligare en plan som rör Ljungsbro ska ut på samråd. Planområdet ligger i norra Ljungsbro, cirka 15 kilometer nordväst om Linköping.Den omfattar cirka 30 nya bostäder i rad- och parhus med bostadsrätt.

Fastigheten är idag inte detaljplanelagd och består främst av skog och igenvuxen betesmark. Nybebyggelsen kommer att anpassas och placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och naturvärden.