• Mikael Sanfridson (S), kommunalråd med ansvar för äldreomsorg. Foto: Tommy Pettersson
  • Daniel Andersson folkpartist och kommunalråd samt ordförande i omsorgsnämnden.

92 miljoner extra till omsorgen

Koalition för Linköping (S, MP, FP) vill i budgeten för 2016-2017 investera ett antal kommunala extrapengar inom omsorgssektorn. Satsningarna på nästan 92 miljoner kronor ska petas ut under två år i budgeten 2016-2017.
Uppvärmningen inför den kommunala budget som ska tas i november har börjat. I onsdag gick skolfolket ut och talade om hur mycket extrapengar man vill ha till förskolan och grundskolan. 45 miljoner landade skolförlaget på då. På måndag ska budgetsatsningar för miljö och samhällsbyggnad presenteras. Var pengarna ska tas ifrån är ingen som pratar om kanske blir det på onsdagens presskonferens när hela den kommunala budgeten ska läggas fram.

”Hur ska vi hat -var ska vi tat”


Under alltför lång tid har låg bemanning präglat äldreomsorgen och därför vill Koalition för Linköping vända den utvecklingen och stärker bemanningen inom äldreomsorgen, både dag- och nattetid. Linköpings äldre ska få mer tid för omtanke och den som vill bo kvar hemma ska få stärkta förutsättningar för att kunna göra det.
– Vi förstärker nu ytterligare bemanningen inom äldreomsorgen. Med mer personal finns mer tid för att få den hjälp man behöver för att må bra och kunna leva ett så gott liv som möjligt, säger Mikael Sanfridson (S), kommunalråd med ansvar för äldreomsorg.
För att göra det möjligt och bibehålla äldres livskvalitet så långt det går, satsar Koalition för Linköping på rehabilitering och hemsjukvård. Genom att ge de äldre hjälp att träna och kunna använda sina förmågor håller sig fler friska längre och kan själva styra över sitt liv och sin vardag. Koalition för Linköping vill också satsa på önskad sysselsättningsgrad för personalen
– Det som ytterst avgör hur man som äldre trivs på sitt vårdboende är personalens insatser. Med önskad sysselsättningsgrad ökar förutsättningarna för att personalen trivs och då ökar också engagemanget, vilket vi hoppas ska leda till minskad personalomsättning och därmed tryggare äldre som slipper att hela tiden möta nya ansikten, berättar Mikael Sanfridson.

Köerna ska bort


En stor utmaning i Linköping är köerna i omsorgen till boende och stöd. Budgeten innehåller därför en utbyggnad av särskilt boende för personer med utvecklingsstörning eller psykisk ohälsa. Det innebär 58 nya platser 2016, 92 nya platser 2017 och 108 platser 2019, jämfört med idag. Det innebär 148 miljoner i nivåhöjning. De nya boendena byggs i hela kommunen, bland annat i Berga, Vallastaden, Sturefors, Linghem, Ekängen och Vasastaden. Dessutom skapas nya korttidsplatser redan nästa år. Det blir också en satsning på utökat boendestöd som innebär 70 nya platser 2016 och ytterligare 26 platser 2017.
– Det är dags att bygga bort köerna till våra boenden. Man ska kunna lita på att välfärden finns där när man behöver den, säger Daniel Andersson (FP), kommunalråd och ordförande i omsorgsnämnden och fortsätter.
– För många Linköpingsbor med psykisk ohälsa är det en ovärderlig hjälp i vardagen. 80 personer står i kö idag och idag är kötiden ett halv år. Köerna har blivit oacceptabelt långa och det åtgärdar vi nu, menar Daniel Andersson.