• Nu får Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist nya direktiv. Foto: Tommy Pettersson

Ägaren vill ha mer bostäder

Det byggs med rekordfart i Linköping och det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden får agera lite av ett lok i sammanhanget.
Fortfarande finns det kritik på att detaljplaner skulle kunna tas fram med lite större hastighet och fortfarande är bullerfrågan i någon slags regeringslångbänk. Men trots allt det byggs överallt i kommunen.

Dubbel markering

Nu vill Linköpings nya politiska majoritet markera sitt intresse för att skjuta ytterligare fart på byggandet genom att Stångåstaden får nya ägardirektiv som säger att bolaget ska bygga 500 nya lägenheter per år. Nu har Stångåstaden redan fått upp takten i byggandet så det lär inte bli några problem när vd Fredrik Törnqvist ska redovisa hur man uppfyllt de nya ägardirektiven så småningom.

– En av de största utmaningarna för Linköpings utveckling är bostadsbristen vi vill höja ambitionerna för att möta en kraftigt ökande befolkningstillväxt och ökad trångboddhet, säger byggansvarigt kommunalråd socialdemokraten Kristina Edlund och fortsätter.

– Vi ser hur bostadsbristen inverkar negativt på stadens utveckling. Tillgången på bostäder motsvarar inte det tryck som finns. Unga kan inte flytta hemifrån, studenter väljer andra studieorter och näringslivet får svårt att rekrytera. Vi har dessutom att ta itu med en ökad trångboddhet. Vi vill därför att Stångåstaden går i bräschen för att motverka bostadsbristen, och uthålligt producerar i genomsnitt 500 lägenheter per år.

Går det att motverka segregation?

Förutom att skapa nya bostäder vill kommunen använda Stångåstaden för att direkt påverka både omfattning av och inriktning på bostadsbyggandet. Kristina Edlund anser också att bostadspolitiken inte bara är en fråga om att lösa den akuta bostadsbristen, utan också är ett kraftfullt verktyg för att motverka segregationen

– Det är kommunens ansvar att se till att vi har ett varierat utbud med bostäder där människor med olika bakgrund kan bo och trivas tillsammans. Linköping har blivit allt mer segregerat. Det är en utveckling som måste vändas. För det krävs en genomtänkt planering av hur vi bygger för en inkluderande stad. Vi behöver mer blandade boendeformer i stadsdelarna och förtäta mer mellan innerstaden och stadsdelarna så att staden knyts samman, säger Edlund vidare.