• Corallen tog över Collgium i Mjärdevi.
  • Vita Huset är en av Corallens fastigheter i Mjärdevi.

 Äger och förvaltar Vita Huset

Fastighetsbranschen genomlever just nu en både expansiv samt turbulent tid på en och samma gång.

Den ekonomiska oron som präglar större delar av världen påverkar naturligtvis all fastighetsbildning och byggnation oavsett om vi pratar om bostäder eller kommersiella lokaler.

Även i en expansiv stad som Linköping är det ett vågspel att investera och våga satsa i framkant.

Lokal förankring viktig

När ett företag ska etablera sig på en ort frågar man efter en god infrastruktur, en i övrigt väl utbyggd serviceapparat och tillgång till byggnader både för produktionen och lägenheter för anställda att bo i.

Idag är det inte många företag som själva kontaktar en byggherre för att bygga ett hus på lämpligt ställe som man sedan själv äger. Det blir allt mer vanligt att fastighetsföretag sköter byggentreprenader och sedan hyr ut till företagen. Vad som också är väldigt vanligt är så kallade klusterbildningar eller Företagsparker som förvaltas av en fastighetsägare.

Från Småland

Fastighets AB Corallen är ett sådant exempel på företag som ser till att det finns ändamålsenliga lokaler på ”rätt plats”.

Corallen startade för 26 år sedan i Småland men då hette företaget Smålands Invest AB.

Idag har man verksamhet och fastigheter i Jönköping, Värnamo, Växsjö och i Linköping.

I Linköping äger man företagsparker bland annat uppe i Mjärdevi och i Tornby. Man har också med framgång tagit över en del ”profilfastigheter i kommunen så som Collegium och Vita Huset.