• Elias Aguirre vill nu bringa klarhet i vad som gäller för bullerregler i Ryd. Foto: Jerry Prütz

Aguirre vill få klarhet i bullerfrågan

Nu vill samhällsbyggnadsnämnden få klarhet hur det ligger till i bullerfrågan när man kommer till hur det militära flyget ska hanteras. Därför vill man nu bebygga en parkering i Ryd med det passande namnet Ostkupan.

Sedan 2015 finns det ett regelverk som talar om vilka regler som gäller för flygbuller i Linköpings innerstad. Tack vare dessa regler har man kunna färdigställa flera hundra bostäder. Regelverket gäller dock inte förvarsflyg utan befattar sig bara med civilt dito. Något märkligt kan tyckas men så är reglerna. Nu vill Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, socialdemokraten Elias Aguirre, ta fram en ny detaljplan för fastigheten Ostkupan i Ryd och därav tvinga fram en prövning hur man ska kunna hantera både militärt och civilt flyg.

Flyghuvudstaden

– Linköping är flygets huvudstad i Sverige och det ska vi fortsätta vara, poängterar Elias Aguirre och menar att Linköping ska fortsätta utvecklas men för att detta ska ske måste man få klarhet i det här med hur man ska behandla militärt flygbuller.

Olika värden, samma buller

– Idag får vi mera bullerutsatta bostadsområden när det gäller buller från militärt flyg, fortsätter han och lägger snabbt till att det självklart ska gälla samma bullernivåer oavsett om det är militärt eller civilt flyg. Sedan är det viktigt att vi nu kommer igång med att bygga bostäder i Ryd och detta är ett första steg att ta fram en detaljplan för Ostkupan, säger Elias Aguirre som även berättar att det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden kommit in med ett flertal förslag till förtätningar i det aktuella området.