• Åkermarken blir allt dyrare. Foto: Kajsa Nilsson
  • Många jordbrukare upplever att det blir allt svårare att få ihop verksamheten. Foto: Pernilla Ekström

Åkermarken fyra procent dyrare

När LFR Konsult summerar statistik gällande priserna på åkermark så visar det sig att de fortsätter att öka. Dock har många lantbrukare svårt att få ihop kalkylerna.

År 2015 steg det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige till 117 000 kronor per hektar. Det motsvarar en ökning med fyra procent jämfört med 2014. Genomsnittspriset skiljer sig dock avsevärt mellan olika bördighetsklasser. Den bördiga marken i region 2 som innefattar delar av Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland och delar av Mälardalen fortsatte att stiga med 9 procent till 163 000 kronor per hektar, vilket också utgör det högsta uppmätta medelvärdet.

Bördigaste marken

– I delar av Skåne och Östergötland finner vi den mest bördiga åkermarken i det vi kallar region 1. Åkermark av detta slag är marknaden beredd att betala allra mest för. Genomsnittpriset har under 2015 ökat till 305 000 kronor per hektar med toppnivåer i Skåne som överstiger 400 000 kronor per hektar. Det motsvarar en ökning om två procent jämfört med 2014 och är det högsta uppmätta medelvärde sedan LRF Konsult startade sina mätningar av åkermarksprisers utveckling. Man kan därmed konstatera att de förändringar som genomförts för gårdsstöd hitintills inte påverkat prisbilden i negativ riktning, säger Markus Helin, chefsmäklare på just LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

Mindre lönsamt

Enligt LRF Konsult så upplever lantbrukarna att lönsamheten fortsätter att minska och att förändringar av gårdsstödet har medfört att priset på åkermark har påverkats. Sammantaget med den låga räntan så innebär det att lönsamheten minskat.