• Här vill Peter Särud och många andra i Skäggetorp att allaktivitetshuset ska stå istället. Foto: Tommy Pettersson

Aktivitet för allaktivitetshuset i Centrum

Frågan om allaktivitetshuset i Skäggetorp har mest handlat om kostnader och innehåll men nu förs det fram åsikter att byggnaden bör flyttas från den plats det är tänkt i det kommunala beslutet.

 Idag är centrumhuset den givna mötesplatsen för stadsdelen. Störst motstånd råder kring beslutat att flytta biblioteket från centrumhuset till allaktivitetshuset. Därför pågår sedan en tid tillbaks en namninsamling i butikerna. Redan nu har över 700 personer skrivit på att man inte vill flytta biblioteket från centrumhuset. Det har även startats en facebooksgrupp som närmar sig 300 medlemmar.

Centrum utarmas?

Många affärsidkare och centrumbesökare är oroliga över vilka konsekvenser det får för Skäggetorp centrum när nya allaktivitetshuset står klart bredvid Skäggetorpsskolan.

– Jag vet att beslutet redan är taget men det borde gå att ändra på för vi har folk med oss i den här frågan. Nog borde det väl betyda något vad de som bor i stadsdelen Skäggetorp tycker, säger Peter Särud kommersiell förvaltare på Willhem i Linköping och centrumledare i Skäggetorp.

Annan uppfattning

Kultur- och fritidsnämnden menar å sin sida på att det är viktigt att biblioteket ska placeras i allaktivitetshuset.

– Jag tolkar det som att skälet till detta är att annars blir det ännu svårare att vuxna människor ska bege sig till ett allaktivitetshus som placeras bredvid en skola. Jag gör nu ett nytt inspel i debatten. Arkitekt Peter Ewehag på enarkitektbyrå har hjälpt mig att ta fram idébilder på hur ett nytt allaktivitetshus i centrumhuset skulle kunna lyfta hela centrumet och höja upplevelsen för den som anländer till stadsdelen. Det finns många skäl till att placera allaktivitetshuset i centrumhuset istället för vid Skäggetorpsskolan, säger Peter Särud och fortsätter.

– En enkel kostnadsberäkning visar att byggkostnaden skulle hamna på cirka 20 miljoner kronor vilket ska jämföras med kommunens planerade bygge för 47 miljoner. Kommunen skulle alltså kunna spara över 25 Miljoner samtidigt som stadsdelen skulle få en ansiktslyftning och visst borde väl Linköpings skattebetalare få veta om detta?