• Mikael Sanfridson får en av premiärturerna av danskarna. Foto: Tommy Pettersson

Äldre ska ut och cykla

Nu ska Linköpings äldre befolkning erbjudas cykelturer med hjälp av ett Danskt koncept, "Cykling utan ålder" .

Linköpings kommun är inte först ute med att förespråka cykelutflykter men man har i alla fall köpt tre cyklar. En cykel placeras på Åleryds vårdbostäder, en på Hagalunds respektive Stiglötsgatans vårdbostäder. Naturligtvis kan Övriga enheter som ligger i närheten använda cyklarna också.

Kostnaden för projektet landar på facila 300 000 kronor för inköp av elcyklar, utbildning av volontärer och personal, med mera.

 Frivilliga hjälper till

Volontärer kommer att följa med på cykelutflykterna men innan dessa är på plats och utbildade kan personal eller anhöriga fungera som cykelförare. Cyklarna är rickshawliknande elcyklar med sufflett och benskydd. Varje cykel har plats för två passagerare.

– Det är viktigt att våra äldre känner att de har en meningsfull vardag. Människor i alla åldrar mår bra av att vara utomhus. Vi ser "Cykling utan ålder" som ett sätt att öka livskvaliteten hos de äldre, genom att de får möjlighet att komma ut, säger Mikael Sanfridson (S), kommunalråd och ordförande för äldrenämnden.

Några medarbetare får utbildning i höst, men projektet startar i full skala våren 2017. Då genomför kommunen en workshop med volontärer, personal och organisationer.

Ålder bara en siffra

Ökad livskvalitet för personer inom omsorgsverksamheten och en del i kommunens arbete för koldioxidneutralitet. Som tredje svenska kommun ansluter sig Linköping till konceptet "Cykling utan ålder."

"Cykling utan ålder" är en dansk förening och ett koncept, som innebär att personer inom kommunens äldre- och funktionshinderomsorg får möjlighet att komma ut på cykelutflykter, för att få frisk luft, se nya vyer och uppleva andra miljöer än de vardagliga.

– "Cykling utan ålder" är ett hälsofrämjande koncept där de boende får möjlighet till naturupplevelser på ett nytt sätt. Det är ett gott exempel på hur kommunen tillsammans med frivilligorganisationer kan öka kvaliteten i äldreomsorgen och samtidigt bidra till ett hållbart resande, säger Nils Hillerbrand (MP), miljökommunalråd.