• Eva Lindh och omsorgsdirektören Peder Ellison var nöjda med bokslutet. Foto: Jerry Prütz

Äldrenämnden går med vinst

Äldrenämnden har en budget på en miljard kronor och ett litet plus i kassan syns när man summerar räkenskapsåret 2015.

0,6 procent, eller 6,4 miljoner kronor kommer nu att gå åter in i kommunens hela budget. Att hamna så nära ett nollresultat i en budget på en miljard är ingen sinkadus utan det kräver att man har ordning på budgeten.

– Vi har under 2015 gjort en hel del satsningar på äldrevården, bland annat har vi ökat bemanningsgraden på nio olika vårdboenden, arbetat för att den som vill ska få arbeta heltid och ökat samordning på alla servicehus, menar äldrenämndens ordförande, socialdemokraten Eva Lindh och påpekar att man nu kommer att påbörja ett arbete med att höja kvaliteten inom åldringsvården och att det redan påbörjat ett arbete för att de äldre ska få ett större inflytande på de olika boendena samt att stärka upp bemanningen. Ett arbete som kommer att fortsätta att prioriteras framgent.

Leanlink tar för sig

Under många år var kommunens utförarbolag Leanlink en marginell spelare men nu har man 20 procent av utförarkakan. När man i december tar över de 131 platserna i Åleryd så har man hela 30 procent av hela kakan.

– Vi har hela tiden arbetat för att vi ska ta över mer av utförandet och boendena i vår regi. Nu när Attendos avtal går ut kommer det inte att förnyas utan vi ber Leanlink att ta över utan vidare förhandling, säger Eva Lind. Att det finns mer att önska av en privat utförare som Attendo visar den rapport som Äldreombudsmannen nyss lade fram och där påtalas brister i bemötande, kontinuitet, ledning och maten, bland annat, där de ligger sämst till.

Viktig granskning

– Den här granskningen är självklart viktig och det finns mycket att lära av det som inte fungerar så bra men man kan även ta till sig av det som är bra och jobba därifrån, kommenterar Eva Lindh slutligen.